Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΙΣΜΟΥ


αποσπασμα (5 απο 6) απο το κειμενο:

«ρευστα συστήματα και κοινωνία του συνδετικισμου (connexionnisme)»

Απρίλιος του 2012 , Bernard Pasobrola 

Η κοινωνια του συνδετικισμου

40Η τεχνική εισήγαγε σταδιακά μεταξύ των πεδίων-πηγών των μεταφορών των πιο κοινών, πρώτον, όπως έχουμε δει, τη μηχανική και βιολογική-μηχανιστική μορφή, στη συνέχεια, αυτή του πλέγματος και, αργότερα, τα ρευστά συστήματα. Με την παραγωγή της ενέργειας και την διανομή της σε δίκτυο, η κινητικότητα αλλάζει όψη και ενισχύεται. Αντίθετα με την ενέργεια που ρέει σε ένα ποτάμι ή αυτή που παράγεται από τον άνεμο, αυτή ενός ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης φαίνεται να προέρχεται από έναν κόσμο που δεν είναι πλέον κατανοητός, αλλά άγγιγμα "αόρατων δυνάμεων". Αυτό οδηγεί σε μια αποσύνδεση του φαντασιακού αυτών των τεχνικών σε σχέση με εκείνο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων των οποίων το μέγεθος και η πολυπλοκότητα τους απομακρύνει.

Το νευρωνικο μοντελο

41Αυτός είναι ο λόγος που ο δικτυισμός κάνει να αναπτύσσονται οι οργανιστικές μεταφορές αντί των νέων μοντέλων, όπως αυτό του νευρωνικού δικτύου. Το δικτυωτή οργάνωση υποτίθεται ότι εμπνέεται από τη δυναμική λειτουργία του εγκεφάλου, όπου οι νευρώνες στέλνουν μηνύματα και του οποίου οι περιοχές λειτουργούν «εν παραλλήλω». Τα τεχνικά δίκτυα λαμβάνουν επομένως το μοντέλο της κυκλοφορίας των βιολογικών νευρωνικών δικτύων που είναι τα τυποποιημένα δίκτυα. Το μοντέλο του συνδετικισμού που δημιουργήθηκε από το φαντασιακό της πληροφορικής υπό την επίδραση της ανάπτυξης της μοντελοποίησης της εγκεφαλικής λειτουργίας στον τομέα των νευροεπιστημών, αντιτίθεται μετά τη δεκαετία του '70 στο μοντέλο του γνωστικισμού. Για το τελευταίο, οι πληροφορία επεξεργάζεται από μια κεντρική μονάδα υπολογισμού που επικοινωνεί εν συνεχεία με μια στατική μνήμη με την διαμεσολάβηση των γραμμών μεταφοράς. Η συμπεριφορά αυτού του τύπου της μηχανής (συμβολικής) καθορίζεται εκ των προτέρων από το πρόγραμμά της, με τρόπο ώστε οι αντιδράσεις της σε όλα τα αποδεκτά εισερχόμενα δεδομένα, είναι προβλέψιμες από την αρχή. Το μοντέλο του συνδετικισμού, αντίθετα, προϋποθέτει ότι το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων είναι εξελίξιμο και τελειοποιήσιμο. Δεν είναι οργανωμένο με γραμμικό τρόπο, με βάση την επεξεργασία "αλυσίδας", αλλά με την ενεργοποίηση πολλαπλών περιοχών και δικτύων τα οποία λειτουργούν «εν παραλλήλω», χωρίς κεντρικό έλεγχο, με την απλή επίδραση των τοπικών διαδράσεων 45. Το πλεονέκτημα του μοντέλου του συνδετικισμού επί του κλασικού συμβολικού μοντέλου είναι ότι δεν είναι αναγκαίο να παρέχει ταυτόχρονα τα σύμβολα, τις λειτουργίες, και μεγάλο μέρος από τις κατηγορίες (δηλαδή τις συνδέσεις μεταξύ ακολουθιών των συμβόλων που θα πρέπει να εξασφαλίσουν ποιές πρέπει να αποφευχθούν). Οι ταξινομήσεις προκύπτουν από την ανάπτυξη των συνδέσεων των οποίων το "βάρος" αλλάζει κατά τη διάρκεια της μάθησης, καμία μονάδα δεν μπορεί να επιτύχει από μόνη της την ταξινόμηση των πληροφοριών που περιέχονται στις εγγραφές, ενώ το δίκτυο ως σύνολο το καταφέρνει.

Η λογικη του συνδετικισμου ως εμπνευση ενοσ "κοινωνικου μοντελου"

42Αυτό το μοντέλο 46 ήταν μεγάλη έμπνευση για τη διαχείριση (mana­ge­ment) της δεκαετίας του 90. Η επιχείρηση θέλει να είναι πιο διαδραστική και ονειρεύεται να απαλλαγεί από την παλιά δόμηση του λειτουργισμού και τις βαριές ιεραρχίες. Απαιτεί την λειτουργία δικτύωσης, δηλαδή εγκαθιστώντας συνδέσεις εύκολα ρυθμιζόμενες 47 . Με την λογική του συνδετικισμού, θα υπάρξουν "διάφοροι τρόποι για να εντοπισθούν οι παράγοντες οι πιο "σημαντικοί" ενός συστήματος, είτε με μέτρο την κεντρικότητα, είτε με μέτρο το γόητρο. " 48 Παρά τις θεωρίες της "κατανεμημένης ευφυΐας" που το δίκτυο υποτίθεται ότι προωθεί, το μοντέλο του συνδετικισμού καταφέρνει να είναι μόνο μια αδέξια μίμηση των δομών του εγκεφάλου, ωστόσο, μπορεί να ευθύνεται για την εξέλιξη των διευθυντικών δικτύων και την σύγχρονη επιχειρηματική δομή.
43Το γεγονός ότι μια τεχνική μοντελοποίησης εφευρέθηκε για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, η οποία είναι η περίπτωση του μοντέλου του συνδετικισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει τον κοινωνικό κόσμο είναι συνεπές με τη οργανο-μηχανιστική μεταφορά που επικρατούσε μέχρι τότε. Η τεχνική μοντελοποίηση δεν είναι ένας από μηχανής θεός από το πουθενά, ούτε δημιουργία ενός όντος α-χρονικού. Υπακούει σε ένα παράδειγμα και προβάλει μια άποψη του κόσμου στο αντικείμενό του. Ένα μοντέλο δεν είναι πλέον ένα παράδειγμα, αυτός ο τελευταίος όρος χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον με την ευρεία έννοια της «κοσμοθεωρίας» ( Weltanschauung). Το μοντέλο θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα παράδειγμα, αλλά το παράδειγμα προϋποθέτει κατ' ανάγκη μια ευρεία ποικιλία μοντέλων επαρκώς συμβατά μεταξύ τους ώστε να μην αλληλοαναιρούνται. Το μοντέλο του συνδετικισμού δεν έρχεται σε ρήξη, και αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε εδώ, με το οργανο-μηχανιστικό παράδειγμα που έχει διαμορφώσει την αστική σκέψη και συνεχίζει να είναι κυρίαρχο στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Και θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, αντιστρόφως, οι τελευταίες εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες, και ιδιαίτερα στην επικοινωνιακή-πληροφορική πλευρά τους, παράγεται από μεταφορές που χρησιμοποιούνται στη βιολογία.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοι αυτης της μοντελοποιησησ του κοινωνικου πεδιου

44Ως γνωστικό μοντέλο, το μοντέλο συνδετικισμού φαίνεται πράγματι πιο πιστό σε κάποια «οπτική» της κοινωνικής πραγματικότητας από την αυστηρή περιγραφή της χαρτογράφησης του εγκεφάλου και των βιολογικών νευρώνων του. Βιολογικά νευρωνικά δίκτυα υπόκεινται σε ειδικές νόρμες ( δηλαδή του είδους). Ένα βιολογικό σώμα, και ως εκ τούτου, κάθε ένα από τα όργανά του, είναι κατ 'ανάγκην ένα βέλτιστο μέγεθος, αν υπερβαίνει ή υπολείπεται, λέμε ότι έχει ατροφία ή υπερτροφία, νανισμό ή γιγαντισμό. Όμως, τα τεχνητά δίκτυα δεν υπακούουν αυτό το είδος της αρχιτεκτονικής. Τα τεχνικά δίκτυα μπορούν όχι απλά να αυξηθούν στο άπειρο, πυκνώνοντας και αραιώνοντας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, αλλά κυρίως οι «νευρώνες» τους έχουν την ικανότητα να ανασυνδυάζονται επ 'αόριστον. Υπό την έννοια αυτή, είναι δίκτυα χωρίς νόρμες (a-normés), αν και η λειτουργία τους απαιτεί ούτως ή άλλως εκ των προτέρων οδηγίες και πρέπει να πληροί τους στόχους που ορίζονται από τον πειραματιζόμενο, ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, από ένα σύστημα εξουσίας (έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία κεντρική απόφαση τελικά, στις δομές του εγκεφάλου μας, ούτε ανθρωπάκι (homon­cu­lus), ούτε «επίφυση» ή ο αρχηγός του κράτους, ή άλλος μεγάλος τιμονιέρης). Το μοντέλο του συνδετικισμού δεν μπορεί να κάνει χωρίς καθοδηγητικού τύπου εγγραφές με τον ίδιο τρόπο που η εταιρεία δεν μπορεί να παραβιάζει χωρίς να καταστραφεί ορισμένους κανόνες και θεμελιώδεις συμβάσεις (σκοπιμότητες, δύναμη, αίσθηση των ροών, κλπ..) Η «αυτονομία» των παραγόντων συστήματος του συνδετικισμού είναι στην πραγματικότητα πολύ σχετική ή ακόμα και απατηλή 49 .
45Ωστόσο, η μεταφορά του συνδετικισμού, σύγχρονη επέκταση της δικτυακής μεταφοράς, αναδεικνύεται χρήσιμη για την κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής τις τελευταίες δεκαετίες, επειδή δίνει ένα ευρύ φάσμα των αλληλεπιδράσεων στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ιδίως μέσω της οπτικής που οι παράγοντες έχουν για τον εαυτό τους και για τις σχέσεις τους (ή μάλλον την εξιδανίκευση αυτών των σχέσεων). Η λέξη "συνδετικισμός" μπορεί να εμφανιστεί σε αριθμό κατηγορημάτων των πιο σχετικών για να εκφράσουν αυτό το στάδιο της ανάπτυξης της κοινωνίας, όπως έλεγαν ή που εξακολουθούν να λένε σήμερα με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστο την «αστική κοινωνία», «καπιταλιστική», «βιομηχανική» ή «νεοφιλελεύθερη», υπό την προϋπόθεση ότι κανένα κατηγόρημα δεν έχει την λειτουργία να εκφράσει μια ολότητα και το υποκείμενο που χαρακτηρίζει δεν μπορεί να είναι το ίδιο παρά μια μετωνυμία (η λέξη "κοινωνία" αναπαριστά μια χώρα ή πολλές χώρες, ή διαφορετικά είδη των χωρών, κλπ..)

Κοινωνια του συνδετικισμου και ρεουσα δραστηριοτητα

46Η επιτυχία της δικτυωτής μορφής του συνδετικισμού στον κοινωνικό τομέα κατέστη δυνατή από την τεχνολογική επανάσταση που συνέβη στον xx ο αιώνα: αυτή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Εάν η τεχνική εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα, από την καταγωγή του γένους Homo , να αυξήσει την κινητήρια δύναμή του και την υλική παρουσία του στον κόσμο, η κοινωνία του συνδετικισμού τείνει να μετατρέψει την δραστηριότητα σε πληροφορικές και επικοινωνιακές ροές, παράλληλα , οι τεχνικοί εξοπλισμοί έχουν αποκτήσει μια δύναμη μετασχηματισμού και μια τεράστια καταστροφική δύναμη.
47Το ανθρώπινο σώμα, ως διπολική οντότητα άτομο-εργαλείο, υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι στο παρελθόν, μια κατάσταση περιορισμού προοριζόμενου για την παραγωγή. Στην κοινωνία του συνδετικισμού η τεχνική σωματικότητα δεν προορίζεται κυρίως για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά των ροών, ούτε για τη μετατροπή πρώτων υλών, αλλά του χρόνου. Κατανάλωση χρόνου για την παραγωγή ροών, αυτό είναι το πρώτο καθήκον του ατόμου του συνδετικισμού. Υπάρχει εδώ μια άλλη μορφή περιορισμού από τον εγκλεισμό σε ένα πλέγμα και όχι με την διατήρηση μέσα σ’ ένα Φουκωικό χώρο ή ακόμη σε ένα χώρο ελέγχου όπως προτείνεται από τον Deleuze 50 .
48Η κοινωνία του συνδετικισμού ζει υπό την απειλή της επιβράδυνσης ή του μπλοκαρίσματος της λειτουργίας της. Είναι δύσπιστη για την βιολογική σωματικότητα που αποτελεί πηγή δυσλειτουργίας και διακοπής των ροών. Ως σαρκικό άτομο, ο πολίτης μπορεί να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα, να επιβαρύνει τα νοσοκομεία ή τις αίθουσες αναμονής των διοικήσεων (χώροι που άλλωστε έχουν πρακτικά εξαφανιστεί).  Η σωματικότητά του ενοχλεί και γι 'αυτό τείνει να μειωθεί σε έναν απλό αριθμό αναγνώρισης, σε κάποιες ροές. Δεν δεχόμαστε απ’ αυτόν παρά γραπτά και φωνητικά μηνύματα που είναι συνήθως επεξεργασμένα από αυτόματες μηχανές ή με χρέωση για να περιοριστεί ο αριθμό τους. Λύσεις που μπορούν να διευκολύνουν την "αποστολή των δημόσιων υπηρεσιών ", θα είναι εκείνες γενικεύουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία ή την τηλεϊατρική (τεχνικές που έχουν ήδη δοκιμαστεί ευρέως σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες). Μια άλλη λύση είναι η δημιουργία μεγάλων μονάδων των οποίων η γιγαντιαία μάζα μειώνει το άτομο σε ένα μικροσκοπικό άτομο: νοσοκομεία, αεροδρόμια, αεροπλάνα όλο και πιο μεγάλα.

Ο εργαζόμενος και η κεφαλαιοποιημενη κοινωνια

49Η εισαγωγή στον XVIII ο αιώνα, της νέας βιομηχανικής αυτόματης-μηχανής, της ατμομηχανής, είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της ανθρώπινης εργασίας σε μια ευρύτερη περιοχή που είναι αυτή της ενέργειας. Ο εργαζόμενος της μανουφακτούρας έπρεπε να αφαιρεθεί από τον τρόπο ύπαρξής του και να επιστρέψει όσο το δυνατόν στο ρόλο του εξαρτήματος της μηχανής αντί να είναι ο ίδιος ο άμεσος "παραγωγός" - η πτυχή αυτή συνιστά και το παράδειγμα του τεϊλορισμού και φορντισμού.
50Από τα τέλη του ΧΙΧ ου αιώνα, οι βιομηχανίες της ροής - όπως ένα διυλιστήριο το οποίο είναι μια γιγαντιαία κατασκευή αγωγών, σε αντίθεση με τις βιομηχανίες των «στερεών», όπως η οικοδομή, οι αλυσίδες συναρμολόγησης αντιπροσωπεύουν μια μέση λύση μεταξύ των δύο - αποκτούν μεγάλη σημασία και ξεκινούν τις νέες βιομηχανικές διαδικασίες: τα εργατικά χέρια είναι αντιστρόφως ανάλογα με την παραγωγή και κυρίως στην περίπτωση διακοπής της ροής 51 . Στη μηχανική διαδικασία, ένα ρευστό πρέπει αρχικά να μετατραπεί σε στερεό με την διατήρηση σε ένα δοχείο, ενώ το ίδιο είδος του υλικού γίνεται ένα πλεονέκτημα στη ρευστή 52 διαδικασία όταν η μεταποίηση λαμβάνει χώρα σε μια διαδικασία κυκλοφορίας. Από μηχανικό, το πρότυπο της βιομηχανικής διαδικασίας, σταδιακά γίνεται αυτό της χημείας: η αλληλεπίδραση των υλικών παρακολουθείται και ελέγχεται μόνο από τον επιχειρηματία. Η παραγωγή είναι όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένη από το τελευταίο τρίτο του ΧΙΧ ου αιώνα και το φαινόμενο της ρευστοποίησης δεν αφορά πλέον μόνο την χημεία, αλλά επηρεάζει και άλλους τομείς όπως η αγροτική βιομηχανία (η απόσταξη του αλκοόλ, η ζάχαρη ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα ) ή η χαλυβουργία.
51Η βιομηχανική ρευστότητα τείνει να μετατρέψει τον εργαζόμενο σε ελεγκτή της ροής53 . Από κινούμενος χειριστής που παρακολουθεί το κύκλωμα και επεμβαίνει σ’ αυτό σε ορισμένα σημεία, μετατρέπεται σε χειριστή κονσόλας (tableautiste) σε ένα δωμάτιο ελέγχου και απομακρυσμένων εντολών. Από τη δεκαετία του 1970, οι λειτουργίες ελέγχου και σχεδιασμού των λειτουργιών έχουν ανατεθεί στους υπολογιστές και τα καθήκοντα που ανατίθενται στον εργαζόμενο είναι να παρακολουθεί τον υπολογιστή. Το πρώτο προσόν του δεν είναι πλέον η δύναμη της εργασίας του, αλλά η επαγρύπνηση του ή ακόμη και η απλή διαθεσιμότητά του, που ορίζεται συμβατικά. Πάντα μέσα στο πνεύμα της διατήρησης της συνέχειας της ροής, τείνει να γίνει η εργασία παροδική και τα καθήκοντα πιο ασαφή. Το φαινόμενο της "αναμονής", για παράδειγμα, απαιτεί από τους μηχανικούς να είναι παρόντες τη νύχτα κοντά στον τόπο παραγωγής. Το ίδιο ισχύει για κάποιο προσωπικό νοσοκομείων ή μεταφορικών εταιρειών, ειδικά τους μηχανοδηγούς. Η μετάβαση από το φορντισμό στο τογιοταϊσμό και στη διαχείρισή του "κατά παραγγελία (Just-in-time)" κινητοποιεί περαιτέρω την ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων και τον αυτοέλεγχο του εργαζόμενου. Ο "Τρόπος ζωής" του είναι εξίσου σημαντικός με τη γνώση στην αξιολόγησή του. Επισημαίνει τον «δυναμισμό» του, την «κινητικότητά» του, "εξελιξιμότητά" του και την ικανότητά του για "ενσωμάτωση". Ο εργαζόμενος πρέπει να προσαρμοστεί στο ρευστό σύστημα και  να κινητοποιήσει   ώθηση είναι αυτή που δίνει την κίνηση, είναι η κινητήρια), τα πάντα αξιοποιώντας το κεφάλαιο της υγείας του, της νεότητας ή της εμπειρίας του, καθώς και το πολιτιστικό, ανθρώπινο , συναισθηματικό, γνωστικό κλπ. κεφάλαιό του. Πρέπει να επενδύσει όλη την προσωπικότητά του στην διασύνδεση και να σκέφτεται τη ζωή του σαν μια πορεία αυτοπαραγωγής περισσότερο παρά παραγωγής.
52Όλες οι υπαρξιακές 54 σφαίρες και ανθρώπινες δυνατότητες υπόκεινται στην κοινωνική αξιοποίηση – αυτό που το Temps cri­ti­ques  ονομάζει  κεφαλαιοποιημένη κοινωνία . Όποια και αν είναι τα αφαιρούμενα στοιχεία για κεφαλαιοποίηση, προϋποτίθεται επίσης η εκτεχνίκευσή τους. Επαγγελματικές δραστηριότητες, δίκτυα παιχνιδιών online, επικοινωνίες μεταξύ ατόμων με τον υπολογιστή και το κινητό, ή ακόμα και «ακτιβίστικος συνδετικισμός», όλες οι ροές ικανοποιούν τη δυναμική του κεφαλαίου εντός της κοινωνίας του συνδετικισμού. Η ρευστή σωματική στάση και η κατάσταση της μοναξιάς με τις συσκευές που προϋποθέτει, η τηλεοπτικοποίηση του κόσμου και η connexio-εξάρτηση είναι ισχυροί παράγοντες της αποκοινωνικοποίησης-επανακοινωνικοποίησης με μέσα καθαρού συνδετικισμού όπως τα «κοινωνικά δίκτυα» ή οι ιστότοποι συναντήσεων. Ο συνδετικισμός διευκολύνει την ενσωμάτωση όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις ροές της κεφαλαιοποίησης και αυξάνει σημαντικά την τάση του κεφαλαίου να γίνει το μέσο στο οποίο είναι βυθισμένη η κοινωνική ζωή. Αυτό που είναι πραγματικά αντιθετικό στην διαδικασία του συνδετικισμού είναι η άμεση σχέση μεταξύ των προσώπων, μη μεσολαβούμενη από τα τεχνικά μέσα, η τοπική δημοκρατία που διαφεύγει της ροής.

Ο κατακερματισμός και δικτύωση του έθνους-κράτους

53Αυτό που συνέβη στα άτομα των κοινωνιών του συνδετικισμού άγγιξε επίσης και τα κράτη τους. Η ιστορική μορφή του έθνους-κράτους έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα της διασύνδεση και της αλληλοδιείσδυσης με τα δίκτυα της δύναμης που παραδοσιακά ήταν μη κρατικά, τις εποχές όπου το όριο δημόσιου-ιδιωτικού ήταν λιγότερο διαπερατό και λιγότερο ασαφές. Τα πιο ισχυρά από αυτά τα δίκτυα, αυτά των μεγάλων παγκόσμιων τραπεζών και των μεγάλων διεθνών οργανισμών, θέλουν να προωθήσουν τα κράτη, που δείχνουν ως οι καλύτερους συνεργάτες και αξιόπιστοι πελάτες. Τα κράτη δεν παύουν επομένως να διακηρύσσουν ότι θα μεταρρυθμιστούν, δηλαδή θα εγκαταλείψουν τα προνόμια των εθνών-κρατών τους, ενώ υπερχρεώνονται.
54Κατά παράδοξο τρόπο, για να αντισταθεί στην τάση ομογενοποίησης που υπονομεύει την εξουσία και την αυτονομία του, το κράτος πρέπει να δείχνει ισχυρό και να ενσωματώνεται στις στρατηγικές των υπερεθνικών δικτύων εξουσίας. Είναι επομένως έκπληξη το γεγονός ότι η κοινωνιολογία των δικτύων κάνει συχνά αναφορά στην «αδυναμία του κράτους απέναντι στην παγκοσμιοποίηση», χωρίς να σημειώνει αυτό το παράδοξο - ως εάν το κράτος ήταν προικισμένο με μια ουσία αδιαχώριστη από το "έθνος" και δεν έχει αυτό το ίδιο συμμετάσχει στη παγκόσμια διαδικασία του συνδετικισμού, για παράδειγμα μέσω της πολιτικής της ενέργειας, απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας.
55Το κράτος της κοινωνίας του συνδετικισμού τείνει να γίνει δικτυακό και να ασκεί την εξουσία της μέσω ενός πλέγματος ολοένα και πυκνού και σχετικά «ανώδυνου» για τους πολίτες 55 . Η απώλεια δύναμης των παραδοσιακών μεσολαβήσεων (οικογένεια, κοινωνική τάξη, μαζικές οργανώσεις, κλπ..) μετατρέπει το κράτος σε πρωταρχικό όχημα για την κοινωνικοποίηση. Με την υποστήριξη διαφόρων συνεργατικών δικτύων και τη χρηματοδότηση τους, το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις βαθιές προσδοκίες των πολιτών σε όλο σχεδόν υπαρξιακό πεδίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί εντελώς η σύγκρουση μεταξύ των ισχυρών και των κυριαρχούμενων και ότι δεν εξασκείται πλέον καμία μορφή βίας ή κακοποίησης των τελευταίων. Οι πολίτες γνωρίζουν είναι όλα εγγεγραμμένα και ότι υπάρχει τουλάχιστον μια δωδεκάδα βάσεις δεδομένων που εγγράφονται τα στοιχεία και οι ενέργειές τους. Όμως, τα πρώτα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι εντελώς εθελοντικά: είναι αυτά της πολιτικής κατάστασης. Και, σε όλη τη ζωή τους, δεν θα πάψουν να απαιτούν περισσότερο έλεγχο από το κράτος στο ίδιο το σώμα τους, μέσω της "Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας", ενώ απαιτούν καλύτερη προστασία της "ιδιωτικής ζωής" τους. Το δικτυακό κράτος γνωρίζει (ή έχει τα μέσα να γνωρίζει) τι τρώνε οι άνθρωποι, τι διαβάζουν, ποιες είναι οι συνήθειές τους, οι κινήσεις τους, και περίπου τα περισσότερα από όσα σκέφτονται. Όχι μόνο οι πολίτες ως συγκεκριμένα άτομα είτε ως μοναδικά πρόσωπα, αλλά η ύπαρξή τους ως διεύθυνση IP, ως κατόχων της άδειας οδήγησης, του αριθμού τηλεφώνου, του τραπεζικού λογαριασμού, της κοινωνικής ασφάλισης, της συνταξιοδότησης, της φορολόγησης, του αναγνωριστικού κωδικού απασχόλησης, και ούτω καθεξής. Η κοινωνία του συνδετικισμού μπορεί ανά πάσα στιγμή να διασταυρώσει τις διάφορες ανώνυμες ταυτότητές της, τους διάφορους λογαριασμούς της και γνωρίζει περισσότερα για τους πολίτες από ότι οι ίδιοι γνωρίζουν για τον εαυτό τους. Δικτυακή λογική επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
56Η επανάσταση στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είχε παράλληλα αποτέλεσμα να φέρει τις κρίσιμες δυνάμεις να εγκαταλείψουν την συγκεντρωτική και ιεραρχική οργάνωσή τους και να υιοθετήσουν τις ίδιες δικτυακές δομές. Ο έλεγχος των ροών (e-mail, συζητήσεις, κλπ..) με τους αυτοματισμούς του παρέχει στο κράτος μια ενημερωμένη αναπαράσταση του αγώνα, του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων, ακτινογραφία της κατάστασης της εξέγερσης των τελευταίων. Οι συνθέσεις των ροών αυτών επιτρέπουν στους εμπειρογνώμονες να εκτιμήσουν με ασφάλεια το επίπεδο κινδύνου των διαφόρων ομάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου