Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

It's (Not) the Economy, Stupid


52
Την στιγμή που η κοινωνία ανακαλύπτει ότι εξαρτάται απ’ την οικονομία, στην πραγματικότητα, η οικονομία εξαρτάται από αυτήν. Η υποχθόνια αυτή ισχύς, που μεγάλωσε κι έφτασε να φαίνεται κυρίαρχη, έχει χάσει κι αυτή την ισχύ της. Εκεί όπου βρισκόταν το οικονομικό Α υ τ ό οφείλει να πάει το Ε γ ώ. Το υποκείμενο μπορεί να αναδυθεί μόνο από την κοινωνία, δηλαδή από τον αγώνα που είναι η κοινωνία καθ’ εαυτή. [...]

53
Η συνείδηση της επιθυμίας και η επιθυμία της συνείδησης είναι κι οι δυό τους τούτο το σχέδιο που, με την αρνητική του μορφή, επιδιώκει την κατάργηση των τάξεων, δηλαδή την άμεση κατοχή από τους εργαζομένους όλων των στιγμών της δραστηριότητάς τους. [...]

Γκυ Ντεμπόρ
(Η Κοινωνία του Θεάματος, § 52 και 53)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου