Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Σημειώσεις για την περίοδο της υγειονομικής κρίσης (II)

Δημοσιεύτηκε από τον Gzavier Στην κατηγορία Ειδήσεις , Σημειώσεις

- Με 10 εκατομμύρια (10,2 στις 22/4/20) εργαζομένους σε μερική ανεργία, έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ τα 9 εκατομμύρια απεργών του Μαΐου-Ιουνίου 1968. Η κάλυψη ανέρχεται στο 84% του ακαθάριστου μισθού, αλλά σε πολλές μεγάλες εταιρείες θα φτάσει το 100%, σχεδόν αντιστοιχεί επομένως σε ένα εγγυημένο εισόδημα, ωστόσο, απέχει πολύ από το να είναι «καθολικό». Σε αντάλλαγμα, πληρώνεται με την κατάργηση των ημερών μειωμένου ωραρίου (RTT) (έως και 10 ώρες) και την αύξηση των ωρών εργασίας μετά την κρίση έως το τέλος Δεκεμβρίου (βλ. Διατάγματα Μαρτίου). Σημειώστε ότι είναι η Γαλλία που καταβάλλει τις μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα στην Ευρώπη αφιερώνοντας διπλάσιες πιστώσεις σε επιχειρήσεις από τη Γερμανία[i] σε ένα σύνολο πιστώσεων, ωστόσο πολύ λιγότερο σημαντικό και που έχει καθοριστεί ως εξής: Γαλλία : 1,9% του ΑΕΠ · Ισπανία και Ιταλία: 1.2; Ολλανδία: 2.7; Ηνωμένο Βασίλειο: 3.1; Γερμανία: 4,4. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν παρακολουθεί την FED των ΗΠΑ προς το παρόν, η οποία αγοράζει τραπεζικά δάνεια για επιχειρηματική βοήθεια, πρώτα για να προστατεύσει αυτές τις τράπεζες από χρέη που θα αποδειχθούν μη επιστρεπτέα, επειδή οι πιστώσεις βοήθειας δεν θα ήταν αρκετά επιλεκτικές (εκ των προτέρων δεν είναι αυτός ο στόχος). και κατά συνέπεια για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα των τραπεζών που είναι απαραίτητα για μελλοντικές επενδύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίστηκαν μετά την κρίση του 2008 με τη Βασιλεία ΙΙΙ, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να αυξήσουν το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν και κατατάσσονται ως επικίνδυνα ή αβέβαια (ανέβηκε στην Ευρώπη από 8,8 σε 14,6%, ακόμη και αν το σύνολο αυτών των ιδίων κεφαλαίων σε σύγκριση με τον συνολικό ισολογισμό αντιπροσωπεύει μόνο το 5,8%. Μια εξασφάλιση που δεν είναι τεράστια. Όμως συνολικά οι τράπεζες περικόπτονται περισσότερο από το 2008 Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για "χρήμα από το ελικόπτερο", οι κεντρικές τράπεζες λειτουργούν ως αλεξίπτωτο, αλλά ο τόπος προσγείωσης (οι δικαιούχοι) είναι ευθύνη του κράτους. Σε περιόδους σοβαρής κρίσης, η «ανεξαρτησία» των κεντρικών τραπεζών (μία από τις κύριες αρχές του νεοφιλελευθερισμού) συρρικνώνεται μέχρι εκμηδενισμού.

- ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά του στις εταιρείες, το κράτος καθορίζει τους όρους του: καμία πληρωμή μερισμάτων φέτος και ακολουθώντας το πρόσφατο παράδειγμα της Δανίας, η Γαλλία απαγορεύει επίσης την ενίσχυση σε εταιρείες με έδρα ή θυγατρικές τους σε φορολογικούς παραδείσους (Αυτό θα επιβαρύνει περισσότερες από 50 μεγάλες εταιρείες).

- Για πολλούς βιομηχανικούς τομείς (εξαιρουμένων των κατασκευών και των δημοσίων έργων) η επανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας πριν από το τέλος των περιορισμών δεν έχει νόημα γιατί η τρέχουσα αναστολή των κυκλωμάτων διανομής δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης και μια απότομη ανάκαμψη θα έρχεται σε αντίθεση με το σύστημα just-in-time. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα εργοστάσια πρέπει να περιμένουν να ανοίξουν ξανά οι αντιπροσωπείες. Εν πάση περιπτώσει, η αποσυμπίεση φαίνεται παντού να γίνεται με πολύ σταδιακό τρόπο, δεν υπάρχει κίνδυνος ανεξέλεγκτης παραγωγής. Ακόμα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι συνθήκες επανεκκίνησης δεν συνδέονται μόνο με τεχνικούς περιορισμούς, αλλά και με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη διαθεσιμότητα μετρητών (το επίπεδο μετρητών σε εταιρείες πριν από την κρίση, για παράδειγμα καλό για την PSA, πολύ μέτριο για τη Renault) και την ικανότητα μείωσης του «σημείου θραύσης»[ii], όπως τη στιγμή της μεγάλης κρίσης που συνδέθηκε με την απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου 1973-1974 Πράγματι, υπό τις συνθήκες μιας απαραιτήτως αβέβαιης αγοράς μετά την κρίση, δεν είναι ζήτημα μεγαλύτερης παραγωγής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά καλύτερης παραγωγής. Εάν λάβουμε υπόψη τα τρέχοντα στοιχεία για την ανθεκτικότητα στην υγειονομική  κρίση, οι εταιρείες που αντιστέκονται καλύτερα είναι αυτές με τις πιο διαφοροποιημένες αγορές. Ένα άλλο σημάδι που δείχνει ότι εκτός από τους τομείς που θα θεωρηθούν στρατηγικοί, η παγκοσμιοποίηση δεν θα υποχωρήσει. 

- Υπογραμμίσαμε, στο "Σημειώσεις" (I), τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην καταπολέμηση της πανδημίας στη Γαλλία. Έχουμε μια επιβεβαίωση αυτού στην Le Monde στις 25/04, η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κτηνιατρικά εργαστήρια (που είναι εξοπλισμένα για τη διεξαγωγή μαζικών δοκιμών) και τα δημόσια ερευνητικά εργαστήρια για συμμετοχή (μόνο 5 από αυτά σε σύνολο 50, είναι ενεργά) σε εργαστηριακούς ελέγχους. Στην πραγματικότητα, πρέπει να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των νομών, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας (η οποία, μεταξύ άλλων, απαγόρευσε την πρακτική των δοκιμών σε ιδιωτικά εργαστήρια) και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (βλ. Το παράδειγμά μας για αυτό της Λίλ στις προηγούμενες « Σημειώσεις »). Όλα αυτά δεν χρονολογούνται από σήμερα, δεδομένου ότι η νέα δημόσια διοίκηση που επικρατεί για είκοσι χρόνια τουλάχιστον οδήγησε στην εφαρμογή του χειρότερου του αγγλοσαξονικού συστήματος (το οποίο μεταφράζεται στη Γαλλία με τον ανταγωνισμό του δημόσιου με το ιδιωτικό ) με τη χειρότερη γαλλική τεχνο-γραφειοκρατική δομή (πιστοποιήσεις, μοναδικά και συγκεντρωτικά πρωτόκολλα[iii]).

Η βασική έρευνα επίσης θα περιοριστεί (εκφοβιστεί;) με την εφαρμογή μιας λογικής σχεδιασμών στο πλαίσιο του εθνικού ερευνητικού οργανισμού (ANR) από το 2005..

Πιο προσεκτικά όσον αφορά τις μάσκες, το κράτος (την περίοδο του Ολλάντ) έχει περάσει από μια λογική στρατηγικών αποθεμάτων σε μια λογική αμοιβαιοποίησης των μέσων και μια ρητορική βελτιστοποίησης. Οι κίνδυνοι για την υγεία θα διαμοιραστούν σε πολλούς παράγοντες, όλοι τους περιορισμένοι από δημοσιονομική άποψη. Τεχνικά, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των FFP2 στις υγειονομικές δομές, η συγκέντρωση δεν αφορά πλέον παρά μόνο τις χειρουργικές μάσκες… η ανανέωση των οποίων δεν θα γίνει, καθώς η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στον ορό της ευλογιάς, το tamiflu, και στους πλήρεις συνδυασμούς αντι-Έμπολα[iv]

- Για όλα αυτά που αφορούν το νόμο κατά την περίοδο του περιορισμού, πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την απλή και προφανή ιδέα ότι ο περιορισμός δεν είναι υγειονομικό μέτρο, σε αντίθεση με την καραντίνα ή ακόμη και τον δεκαπενθήμερο περιορισμό που εγκαινιάστηκε για τον Κορώνα. Επομένως, δεν είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής για την υγεία, αλλά μια απάντηση σε ένα απρόβλεπτο γεγονός που έρχεται να συναντήσει μια γενική απρονοησία και μια ανεπαρκή ή κακή υποδομή υγείας. Εάν και ο ιός δεν είναι ζωντανό άτομο, στην πραγματικότητα βάζει το κράτος και τους ανθρώπους μπροστά από το τετελεσμένο γεγονός. Ένα τετελεσμένο γεγονός που το κράτος μεταμορφώνεται σε νομικό δίκαιο μέσω κανόνων που λίγο πολύ ξεφεύγουν από το κοινό δίκαιο, ενώ επιδιώκει να μην απομακρυνθεί πολύ από αυτό, επιδιώκοντας δημοκρατική συναίνεση. Για παράδειγμα, το διάταγμα της 16ης Μαρτίου σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης βασίζεται στο άρθρο 37 του Συντάγματος, αλλά όλα τα μέτρα που υποτίθεται ότι είναι έκτακτα και ως εκ τούτου συγκυριακά πέρασαν στον Κώδικα Δημόσιας Υγείας σαν να επρόκειτο να πρόκειται να διαιωνιστούν ενώ δεν υπάρχει ακόμη κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η κοινή βάση για όλα αυτά φαίνεται να είναι το άρθρο 34 που εφαρμόζει μια πραγματική Κοπερνίκια επανάσταση στο ρόλο του νόμου. Σε προηγούμενα καθεστώτα της Τρίτης και Τέταρτης Δημοκρατίας, ο νόμος, μια έκφραση της γενικής βούλησης, θα μπορούσε να παρέμβει σε όλους τους τομείς: δεν περιοριζόταν ούτε από το Σύνταγμα, ελλείψει της δυνατότητας αποτελεσματικού ελέγχου της συμμόρφωσης ενός νόμου στον θεμελιώδη κανόνα, ούτε από διοικητικές πράξεις που θα μπορούσαν να παρέμβουν μόνο δυνάμει ενός νόμου. Ωστόσο, το Σύνταγμα του 1958 φαίνεται να αντιστρέφει τον αντίστοιχο ρόλο του νόμου και των διοικητικών πράξεων: το άρθρο 34 περιορίζει τον νόμο σε μια λίστα συγκεκριμένων τομέων, ενώ το άρθρο 37 προβλέπει ότι οι διοικητικές πράξεις μπορούν να καλύπτουν όλους τους τομείς που δεν εμπίπτουν στον νόμο. Από τότε επομένως οι διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται από την εκτελεστική εξουσία, κατέστησαν αυτόνομες[v].

Ωστόσο, αυτή η νέα νομική-πολιτική τάση μπορεί να υπονομευτεί όταν το ερώτημα τεθεί στο δημόσιο δρόμο και η συζήτηση παρασύρεται ως προς το κυβερνητικό σχέδιο σχετικά με μια εφαρμογή παρακολούθησης μέσω smartphone για μια εφαρμογή «Stop-Covid». " Κατά συνέπεια, αντί να περάσει πονηρός, το έργο αναβάλλεται σε μια ημερομηνία που επιτρέπει την ψηφοφορία με φυσική παρουσία «en présentiel» (τι φρικτή νεογλώσσα). Καθεστηκυίες εξουσίες ή «πολίτες» κανείς δεν ξεφεύγει από το δίλημμα της ουδετερότητας ή όχι της τεχνικής. Τα Κίτρινα Γιλέκα το έχουν άλλωστε βιώσει με την χρήση του Facebook: ένα εξαιρετικό μέσο κινητοποίησης αρχικά, ψηφιακή παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο.

  [i] Το "Μας κοστίζει ένα βουνό λεφτά" του Macron έχει γίνει (στιγμιαία;) "Ό, τι κι αν κοστίζει"! Σε αυτό προστίθεται η κατ’ εξαίρεση επισιτιστική βοήθεια στις 100.000 οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες από μια κυβέρνηση που μέχρι τότε δεν είχε την τάση να ασχολείται με τους «αόρατους».

[ii] Δηλαδή, το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο παραγωγής από το οποίο η εταιρεία έχει κέρδος.

[iii] Δείτε ακόμα, σε ιατρικό επίπεδο, το νέο σχέδιο «Καρκίνος III» στην περίοδο του Ολλάντ, ένα πρωτόκολλο που απαιτεί να ακολουθείται ένα μόνο πρωτόκολλο θεραπείας, όταν υπάρχουν πολλά, αλλά αυτά απαιτούν την προσφυγή σε δικαστή για επικύρωση.

[iv] Θα ήταν απαραίτητο να αγοράζουμε 100.000 χειρουργικές μάσκες το χρόνο για 8 χρόνια όταν έχουν αγοραστεί μόνο 100.000… σε 8 χρόνια.

[v] Για τον Dominique Rousseau καθηγητή δημοσίου δικαίου στο Sorbonne-Panthéon, στην Libération της 04/13/2020, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφαρμόστηκε στη Γαλλία "σ’ ένα κράτος νομικού κενού " στο οποίο "ασκείται μόνο η καθαρή βία του κυρίαρχου ». Και μπορούμε να προσθέσουμε ότι αυτό δεν προέρχεται από την πανδημία (βλ. Για παράδειγμα τα κίτρινα γιλέκα και την ελευθερία διαδήλωσης, την επανάληψη του περίφημου προστίμου στα 135 ευρώ κ.λπ.).

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Σημειώσεις για την περίοδο της υγειονομικής κρίσης


Δημοσιεύτηκε από τον Jacques Wajnsztejn Στην κατηγορία Επικαιρότητα , Σημειώσεις


- στις αρχές Απριλίου ο Bruno Le Maire, Υπουργός Βιομηχανίας: "Πρέπει να επανεξετάσουμε την παγκοσμιοποίηση με όρους εθνικής κυριαρχίας". Η θέση που προφανώς υιοθέτησε και ο Berger του CFDT.


Ο P. Artus (ειδικός της Natixis): "Το κράτος πρέπει να ενεργεί περισσότερο ως στρατηγικός και χρηματοοικονομικός υποστηρικτής παρά ως οικονομικός παράγοντας". Ωστόσο, για μια χώρα όπως η Γαλλία, η βιομηχανική παραγωγή δεν αντιπροσωπεύει πλέον, σύμφωνα με τα κριτήρια των εθνικών λογαριασμών (που είναι πλέον κοινά στις χώρες του ΟΟΣΑ), λιγότερο από το 15% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Η τάση προς μετεγκατάσταση θα συνεχιστεί αναμφίβολα, αλλά μετριασμένα στους τομείς που δεν θα θεωρηθούν στρατηγικοί και όπου η κατάσταση είναι αναστρέψιμη (η κατασκευή μασκών δεν έχει καμία σχέση με τα ηλεκτρονικά). Αλλά τα όρια είναι προφανή. Εάν πάρουμε το παράδειγμα της ευρωπαϊκής χώρας που έχει πληγεί περισσότερο, της Ιταλίας, είναι αυτή της οποίας οι εταιρείες στην περιοχή Λομβαρδίας και ειδικότερα οι πόλεις του Μπέργκαμο και της Μπρέσια, επηρεάζονται περισσότερο από τον ιό, είναι επίσης εκείνες που είχαν τη μεγαλύτερη επαφή με την Κίνα και σήμερα αυτή η ίδια περιοχή της Λομβαρδίας δέχεται πιέσεις από εταιρείες της μεγάλης βιομηχανικής χώρας που επηρεάζονται λιγότερο από τον ιό, της Γερμανίας, επειδή οι κατασκευαστές αυτοκινήτων εξαρτώνται από τους Λομβαρδούς προμηθευτές.- το δημόσιο χρέος μπορεί να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα χωρίς πρόβλημα στην πιθανή περίπτωση της βραχυπρόθεσμης διατήρησης αρνητικών επιτοκίων και εφόσον τα οικονομικά μεγέθη παραμένουν έντονα αποπληθωριστικά, πράγμα που συμβαίνει. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΚΤ θα έχει πάντα τη δυνατότητα να ακυρώσει το χρέος μεσοπρόθεσμα, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται μόνο με πλειοψηφία 2/3 λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι μπορεί να διεξαχθεί εκ περιτροπής η ψηφοφορία μπορούν να υπάρξουν επιπλέον ευκαιρίες. Αυτή η δυνατότητα θα ήταν πολύ πιο δύσκολη εάν εξαρτιόταν από τις κυβερνήσεις της ΕΕ όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Φυσικά, στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή της ΕΚΤ, αυτό θα απαιτούσε να πειστεί η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες για τα πλεονεκτήματα μιας ειδικής βοήθειας που θα χορηγηθεί στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι αδύνατο, δεδομένου ότι αυτά τα μέτρα του θα ωφελήσουν με την σειρά τους αντίστροφες νομισματικές ροές προερχόμενες από τις εξαγωγές από τις χώρες του Βορρά προς το Νότο. Αυτό συνέβη ήδη για την Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια και οι οδηγίες της τρόικας ήταν καθαρά αυταρχικές και τιμωρητικές έναντι της Ελλάδας και δεν είχαν οικονομική δικαιολογία υπό την αυστηρή έννοια όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και διαπραγματευτής το έκανε αμέσως γνωστό. Η Γερμανία μας παρέχει το καλύτερο παράδειγμα αυτού, καθώς αντιστάθμισε τα μέτρα της για τον περιορισμό της εγχώριας ζήτησης (αύξηση φόρων, μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών) από την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης προερχόμενης από αυτές τις ίδιες νότιες χώρες. Διευρύνει έτσι το έλλειμμα τους ενώ αυξάνει τα πλεονάσματά της που της επιτρέπουν να φαίνεται ενάρετη. Στο μεσαίο της επίπεδο, όπως και η Κίνα σε ένα υψηλότερο επίπεδο, η Γερμανία θα ήταν απόλυτα ικανή να δοκιμάσει έναν νέου τύπου σχέδιο Marshall εντός της ΕΕ, ενώ θα αναδεικνυόταν ακόμη πιο ισχυρή και σε μια πιο «ολοκληρωμένη» ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να περιμένουμε ένα τέτοιο σχέδιο από τις ΗΠΑ. Η αποτυχία της προσπάθειας παγκόσμιας τάξης του 1991 τις οδήγησε σε απόσυρση που εγκρίθηκε από τον Ομπάμα και αναδείχθηκε και ιδεολογικοποιήθηκε έντονα από τον Τραμπ.
  

 - Αυτό το τελευταίο σημείο, στο οποίο προστίθεται η, το λιγότερο προβληματική, διαχείριση, της υγειονομικής κρίσης από τον ΠΟΥ, είναι ένα σημάδι της δυσκολίας της διαχείρισης της ισχύος στο επίπεδο I. Ο Bertrand Badie, μιλά για "την αδυναμία των εξουσιών" (Libération της 10ης Απριλίου 2020) που οδήγησε σε μια μοναχική πορεία των κρατών στη δική τους διαχείριση της πανδημίας, ως εάν το επίπεδο ΙΙ των εθνών να μπορούσε να είναι κυρίαρχο … με όλα τα σύνορα ανοιχτά! Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη «λύση» δεν θα μπορούσε να είναι, αρχικά, παρά η άρνηση της πιθανότητας επέκτασης ενός απόλυτα κινεζικού ιού στο μοντέλο των δύο προηγούμενων. Η άρνηση μιας πιθανής παγκόσμιας πανδημίας.


Ενώ αυτή η κακοφωνία βασίλευε σε κρατικό επίπεδο, οι ψηφιακές πλατφόρμες βρέθηκαν στο επίκεντρο των σχέσεων εξουσίας πρώτα επειδή είναι παγκόσμιες και διαθέτουν μεγάλη χρηματιστική δύναμη κρούσης όπως, για παράδειγμα, το Ίδρυμα Bill Gates που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεισφέρων στον ΠΟΥ και δεύτερον επειδή "πρόσφεραν" την κυκλοφοριακή τους υποδομή για βασικές συνδέσεις και επίσης για τη διανομή εμπορευμάτων. Είναι επίσης στο επίκεντρο, στο βαθμό που γνωρίζουν ότι υποστηρίζονται από τους χρηματοοικονομικούς τομείς και μπορούν ακόμη και να έχουν την πολυτέλεια (ή το θράσος, εξαρτάται) της προσφοράς να βοηθήσουν τα κράτη απευθείας στον έλεγχο του περιορισμού (εντοπισμός).  Ωστόσο, το πεδίο παρέμβασης είναι κυρίως το επίπεδο II (βλ. Για παράδειγμα, την «ασιατική» διαχείριση της κρίσης που επέτρεψε η διείσδυση που έχουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μεταξύ του πληθυσμού), ακόμη και αν οι πλατφόρμες από τη φύση τους είναι παγκοσμιοποιημένες. Στο επίπεδο ΙΙ επίσης, η συλλογή δεδομένων από το Διαδίκτυο θολώνει, για να μην πούμε ότι καταργεί τα όρια μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, μεταξύ κράτους και οικονομίας.


Παρ' όλα αυτά, οι Βρυξέλλες, ενώ επιθυμούν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για την έξοδο από την κρίση (υπονοώντας οικονομική), δεν είναι σε θέση να επιβάλουν την πρόταση των κορονο-ομολόγων και γενικότερα τη αμοιβαιοποίηση του χρέους παρόλο που ο χρόνος πιέζει για την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία που σήμερα δανείζονται τρεις φορές πιο ακριβά από τη Γαλλία και τη Γερμανία, ακόμη και αν η Ιταλία έχει συγκεντρώσει χωρίς πάρα πολλά προβλήματα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η Ισπανία μόλις υπέβαλε μια πρόταση, προς το παρόν απομονωμένη, του διαρκούς χρέους που στηρίζεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπου μόνο οι τόκοι θα αποτελούν αντικείμενο πληρωμής.

Τέλος, η ΕΕ υποχρεούται επίσης να αποδεχτεί μια εθνική έξοδο από τον περιορισμό και το ζήτημα της ύπαρξης συνόρων (βλ. Άρθρο του Michel Fouché στην Le Monde της 21ης ​​Απριλίου 2020).

Εν τω μεταξύ, και προς την ίδια κατεύθυνση: η G7 δεν συγκλήθηκε καν και η G20 πήρε μόνο μία απόφαση για την αναστολή του χρέους των 76 φτωχότερων χωρών. Οι εντάσεις ΗΠΑ / Κίνας γύρω από την Huawei, το 5G και γενικότερα το εμπορικό ισοζύγιο και αυτές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την τιμή του πετρελαίου 1 εμπόδισαν κάθε πιθανότητα βραχυπρόθεσμης χαλάρωσης, η αρχική άρνηση όλων να αντιμετωπίσουν την απειλή μετάβασης από μια επιδημία στην πανδημία έκανε τα υπόλοιπα.


- Η ανετοιμότητα του πολιτικού προσωπικού ήταν προφανής, γεγονός που δεν είναι σκανδαλώδες αν θεωρήσουμε την κρίση της υγείας ως συμβάν, το οποίο επομένως έχει το μερίδιο του στο στοιχείο του απρόβλεπτου, ακόμη κι αν είχαν προηγηθεί τουλάχιστον δύο προειδοποιήσεις. Το γεγονός παραμένει ότι κάθε κράτος ανταποκρίθηκε με τον δικό του τρόπο σύμφωνα με πολιτιστικά και κοινωνικοπολιτικά κριτήρια και επίσης από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κατανομή των δαπανών για την υγεία. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί από αυτή την άποψη: οι ΗΠΑ είναι η χώρα που δαπανά περισσότερο για την υγεία σε ποσοστό του ΑΕΠ (17%). Η Γαλλία ηγείται της ΕΕ με 11,3 έναντι 11,2 της Γερμανίας. Αλλά σε αριθμό κρεβατιών αλλάζουν τα πάντα. Όταν οι Αμερικανοί αντιπαραθέτουν αναλογικά 3 κρεβάτια νοσοκομείων η Γαλλία έχει 6, η Γερμανία 8 και η Ιαπωνία 13. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι 30 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν ασφάλιση υγείας. Αλλά αν κοιτάξουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία, μπορούμε να δούμε ότι στη Γαλλία το 34% των νοσοκομειακών εργαζομένων είναι χωρίς ιατρικά καθήκοντα και τα εξαιρετικά αυστηρά, αλλά συχνά γραφειοκρατικά πρότυπα (βλ.. Ο ρόλος του ARS), οδηγούν σ’ ένα πόλεμο δημόσιου / ιδιωτικού, για παράδειγμα σε εργαστηριακό επίπεδο, παραδείγματα του οποίου εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσον αφορά τη διαχείριση των διαθέσιμων κλινών.


- Το παράδοξο είναι επομένως ότι, ενώ η κρίση της υγείας φαίνεται να φέρνει στο προσκήνιο τη δημόσια δράση και το κράτος, το τελευταίο σχεδόν παντού αποδυναμώνεται από την άποψη της πολιτικής του ηγεσίας, η οποία μερικές φορές θεωρείται ήδη ότι δεν είναι πολύ νομιμοποιημένη ακόμη και πριν από τον ιό. Μπορούμε πράγματι να παρατηρήσουμε μια συσχέτιση εντός των εξουσιών του ΟΟΣΑ μεταξύ των πιο δυσφημισμένων κυβερνήσεων (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, ΕΕ) και του αριθμού των θυμάτων.


Στη Γαλλία, αυτή η πολιτική αποδυνάμωση χαρακτηρίζεται αρχικά από την ίδρυση ενός Επιστημονικού Συμβουλίου που αντικαθιστά στην πράξη τους επίσημους φορείς δημόσιας υγείας ... και τέλος, μετά από πολλούς δισταγμούς, έφτασε να βασίζεται σε στατιστικές και προσομοιώσεις του αγγλικού Imperial College, η αναστολή των μεταρρυθμίσεων για την ανεργία και τη συνταξιοδότηση, το τέλος του φετιχισμού των κανόνων της δημοσιονομικής ορθοδοξίας και εκείνων που αφορούν το επίπεδο του χρέους που καθορίζεται από τις συμφωνίες του Μάαστριχτ και η περισσότερο ή λιγότερο ρητή πρόταση για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.


- Η κρίση του Φορντισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έδειξε, μεταξύ άλλων, τα όρια της μαζικής παραγωγής που οργανώθηκε στην εργασία σε αλυσίδα. Οι απεργίες διαρκούς μπλοκαρίσματος και επανεκκίνησης της παραγωγής (grèves bouchons ou thromboses) από τους εξειδικευμένους εργαζομένους (OS) διέκοψαν με τη δράση τους αυτή την αλυσίδα παραγωγής χθες όπως ο ιός διέκοψε την «αλυσίδα της αξίας» σήμερα. Με τον ίδιο τρόπο που η εργασία σε αλυσίδα δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς, η παγκοσμιοποιημένη αλυσίδα της αξίας πιθανότατα δεν θα διαλυθεί, αλλά θα καταγραφεί ο κίνδυνος υπερβολικής απόστασης και εξάρτησης. Το αν καταγραφεί κυρίως στο μακροοικονομικό και πολιτικό (στρατηγικό) επίπεδο του κράτους ή μόνο στο μικροοικονομικό επίπεδο των εταιρειών, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί.


Η τηλεργασία, εν τω μεταξύ, έχει ενισχυθεί από τον περιορισμό, αλλά τα σχόλια που έχουμε (έχουμε συμβουλευτεί πολλά κείμενα σχετικά με το ζήτημα σε σχέση με το κείμενό μας για το κράτος και τον κορονοϊό) αφήνουν αμφιβολίες για μια επέκταση που θα αναστατώσει πραγματικά την τρέχουσα οργάνωση της εργασίας. Οι εργοδότες και οι διοικήσεις θέλουν να παρακολουθούν την εργασία και πρέπει να υπενθυμίζουν επανειλημμένα ότι στην τηλεργασία υπάρχει εργασία και όχι μόνο αυτονομία. Επιπλέον, η ανθρώπινη επαφή αποδεικνύεται πολύ γρήγορα απαραίτητη και η διαιτησία παραμένει προς το παρόν υπέρ της διατήρησης της εταιρείας ως κεντρική θέση και σε αυτή τη θέση συγκεντρώνονται, προς το παρόν τουλάχιστον, οι οργανωτικές λειτουργίες. Ίσως αξίζει να εξερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ τηλεργασίας και αυτοματοποίησης.


- Εάν η κρίση του 2008 παρουσιάστηκε συχνά, κατά την γνώμη μας εσφαλμένα, ως κρίση αποσύνδεσης μεταξύ χρηματιστικής και «πραγματικής» οικονομίας, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει με την υγειονομική κρίση. Χτύπησε πρώτα τις χρηματοοικονομικές αγορές και το χρηματιστήριο λόγω της ακραίας ευαισθησίας τους και παρόλο που κάποιοι είδαν αμέσως το σπάσιμο μιας φούσκας, η αγορά ανέκαμψε αρκετά γρήγορα, για να μην αναφέρουμε την αύξηση της τιμής του Nasdaq. Η ταχύτητα απόκρισης στον τομέα της υλικής παραγωγής δεν μπορεί προφανώς να ανταποκριθεί με την ίδια ταχύτητα και είμαστε μάρτυρες όχι μιας απαξίωσης ή ακόμη και πτώσης της κεφαλαιοποίησης (décapitalisation), αλλά μάλλον μιας αδρανοποίησης του πάγιου κεφαλαίου (και προφανώς του μεταβλητού κεφαλαίου αν πρέπει να διατηρηθούν οι Μαρξιστικές έννοιες). Αλλά σε αντίθεση με μια περίοδο πολέμου όπου υπάρχει καταστροφή κεφαλαίου και όπου η έξοδος τίθεται με απλούς όρους ανοικοδόμησης, είναι διαφορετικό σήμερα. Εάν το κεφάλαιο, είτε έχει τη μορφή μεγάλων εταιρειών είτε χρηματιστικό, ξέρει πώς να αναλαμβάνει κινδύνους και να τους διαχειρίζεται, είναι πολύ λιγότερο άνετο σε καταστάσεις αβεβαιότητας και μπορούμε να στοιχηματίσουμε ότι η δημόσια δράση θα δοκιμάσει παντού να αντισταθμίσει αυτήν την αδυναμία υποστηρίζοντας μια εμπιστοσύνη που οι εταιρείες δεν μπορούν να δημιουργήσουν από μόνες τους. Πράγματι, σε αυτήν την κατάσταση αβεβαιότητας, οι προβλέψεις των τελευταίων είναι περισσότερο αντίδρασης παρά δράσης (εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων θα έλεγε ο Κέινς που βίωσε μια άλλη μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας, ακόμη και αν η αιτία ήταν εντελώς διαφορετική.


 Τα κράτη θα μεσολαβούν μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας διασφαλίζοντας τη σύνδεση μεταξύ κεντρικών τραπεζών και επιχειρήσεων για ανάκαμψη (νομισματοποίηση χρέους ή διαρκές χρέος). Εάν μπορούσε να ειπωθεί ότι οι κεντρικές τράπεζες είχαν γίνει έσχατη λύση, η κρίση στην υγεία θα έδειχνε ότι τα κράτη έχουν γίνει και πάλι εγγυητές της έσχατης λύσης.


-Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 70 χρόνια, τα κράτη έπρεπε να εφαρμόσουν μια διαχείριση του πληθυσμού σε μια άγνωστη μέχρι σήμερα κατάσταση, καθώς δεν αντιστοιχούσε ούτε σε κλασικό πόλεμο ούτε σε κοινωνικό πόλεμο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με πολύ διαφορετικές μεθόδους, τα διάφορα πολιτικά καθεστώτα δεν έχουν πουθενά αντιμετωπίσει πραγματική αντίθεση στα αντιδημοκρατικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούνται ενάντια στην εξάπλωση του ιού και όταν αυτή εκδηλώνεται, γίνεται με καθυστέρηση και πάνω σε πάρα πολύ διαφορετικές βάσεις αν λάβουμε υπόψη από τη μία πλευρά τα λίγα προβλήματα στα γαλλικά και τα ιταλικά προάστια και από την άλλη, τις διαδηλώσεις, μερικές φορές ένοπλες, κατά του περιορισμού στις «δημοκρατικές» ή «νότιες» πόλεις των ΗΠΑ. Αυτή η διαχείριση πληθυσμών δείχνει ρήγματα που δεν καλύπτουν ακριβώς αυτά των τάξεων. Ξαφνικά: τι να κάνουμε με τους ηλικιωμένους και σε μικρότερο βαθμό τι να κάνουμε με τους "νέους"; Επιπλέον, η έννοια των «πιο εύθραυστων πληθυσμών» που έχει αναπτυχθεί, απέχει πολύ από το να συμπίπτει με την παλιά φιγούρα του προλετάριου. Ανησυχία εκδηλώνεται συνεχώς από τα ΜΜΕ και τους πολιτικούς ως προς τις επιπτώσεις του ιού πάνω στις ανισότητες και λίγο πολύ ρητά για την αύξησή τους, ωστόσο και παραδόξως σε σχέση με αυτό που μόλις σημειώσαμε, επανέρχεται ένα στοιχείο του παλιού κοινωνικού ζητήματος (ισότητα-αδελφότητα-κοινότητα), υποβαθμίζοντας την προσκόλληση στην καταγγελία των διακρίσεων σε δεύτερο πλάνο.


Θα συνεχιστεί…
  1. Η είσοδος της Ρωσίας στον ΟΠΕΚ + κατέστησε πιο δύσκολη τη φιλική διαπραγμάτευση μεταξύ Σαουδάραβων και Αμερικανών για να διατηρήσουν μια αρκετά υψηλή τιμή που εγγυάται την αποδοτικότητα της αμερικανικής παραγωγής. Ένα ουσιαστικό σημείο για να κατανοήσουμε τον νέο αμερικανικό απομονωτισμό. Για τις ΗΠΑ, η ξαφνική αδιαφορία για τις συγκρούσεις στην περιοχή του Κόλπου (εισήγαγαν το 60% του πετρελαίου τους έως το 2006) είναι το σημάδι της επανεστίασης στην ενεργειακή ανεξαρτησία της (το πετρέλαιο του οποίου έχουν γίνει οι πρώτοι παγκόσμιοι παραγωγοί ... χάρη στην είσοδο της Κίνας στον ΠΟΕ, η οποία έχει ωθήσει τις τιμές στα ύψη + την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου). Ο οικονομικός κίνδυνος εδώ είναι ότι η διαρκής πτώση των τιμών θα καταστήσει μη κερδοφόρες τις επενδύσεις σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα για τις ΗΠΑ. Για μια φορά η "χρηματιστική οικονομία" θα χάσει πολύ. Όσον αφορά τον κοινωνικό κίνδυνο εκτός από το ξεφούσκωμα της δημοτικότητας του Τραμπ από την αύξηση της ανεργίας, απειλείται η κοινωνική ειρήνη για όλες τις χώρες παραγωγής που ζουν με προσόδους και έχουν μεγάλο πληθυσμό (Αλγερία, Ιράκ, Νιγηρία, Ιράν). Μεσοπρόθεσμα θα ήταν μια ευκαιρία για διαφοροποίηση της παραγωγής, αλλά βραχυπρόθεσμα ...
    Ο Maxime Combes της ATTAC λέει ότι αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία για την ανακατεύθυνση των προγραμματισμένων επενδύσεων από ορυκτά καύσιμα σε λιγότερο ρυπογόνα νέα.