Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Jacques GUIGOU



Ι. Προϋποθέσεις,  μέθοδοι
1 - αυτονομία, αυτοτέλεια, αυτο-οργάνωση, αυτό-μόρφωση, αυτό-αξιοποίηση, όπως οι πολλές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αυτο-αναφορικότητα, αναλύονται ως αποτελέσματα μιας διαδικασίας αυτονόμησης.

2 – Η γνώση αυτών των αυτόνομων πρακτικών σήμερα απαιτεί μια κριτική της αυτονόμησής τους, δηλαδή μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την ιστορία τους και να κατανοήσουμε το γίγνεσθαι.

3 – Οι πρακτικές της αυτο-μόρφωσης και της αυτο-μελέτης περιέχουν μια προϋπόθεση της θετικότητας, της αναγκαιότητας, της αξιοποίησης και της βελτιστοποίησης που πρέπει να αμφισβητηθούν από την κριτική γνώση.

II. Αυτο-διδαχή ενάντια στην αυτο-μόρφωση

ΙΙ.1. Η αυτό-διδαχή είναι ταυτόχρονη με τη γέννηση του σύγχρονου ατόμου.

Στο φεουδαρχικό σύστημα και στην θεοκρατική κοινωνία η αυτό-διδαχή δεν υπάρχει. Είναι η πολιτική και οικονομική εξατομίκευση που έχει λειτουργήσει στον καπιταλισμό του Μερκαντιλισμού και των ελεύθερων ανταλλαγών  που οδηγεί στην αστική μορφή του ιδιοκτήτη, που του επέτρεψε να δημιουργήσει μια πιθανότητα της ύπαρξης.

Είναι μόνο με το άτομο - αστό και με τον δικό του τρόπο κοινωνικοποίησης / εκπαίδευσης από το σχολείο της τάξης του, που θα μπορούσε αρνητικά να εμφανιστεί (σε μικρή μειοψηφία) το αυτοδίδαχτο άτομο. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται από την ένταξή του στις Ευρωπαϊκές γλώσσες, κυρίως αγγλικά (το 1534) και Γαλλικά (το 1557).



II.2. Η αυτό-διδαχή: μια προλεταριακή δραστηριότητα έξω από το σχολείο και έξω από το εργοστάσιο.

Στη σύγχρονη ταξική κοινωνία που κυριαρχείται από τον καπιταλισμό της μανιφακτούρας (XVIII ο αιώνα) και μετά τον βιομηχανικό (XIX ο αιώνα), η αυτό-διδαχή δεν θα μπορούσε να εκδηλωθεί ως η μορφή του ατόμου »που μαθαίνει χωρίς δάσκαλο" παρά ως «αντίθεση με τη θεσμοθέτηση του σχολείου για τα παιδιά της κυρίαρχης τάξης. Ανήκοντας πάντα στην κυριαρχούμενη τάξη (ο αγρότης, ο τεχνίτης,  ο εργαζόμενος), ο αυτοδίδακτος δραπέτευσε από την τυποποίηση της σχολικής μάθησης, χειρωνακτικής και πνευματικής. Σε σχέση με την εικόνα του αριστοκράτη λόγιου, του θρησκευτικού λόγιου ή του αστού επιστήμονα, ο αυτοδίδακτος ήταν μια ατομική χειραφέτηση μέσα και μέσω της γνώσης, αλλά χωρίς να γίνει πραγματικότητα επειδή ο κοινωνικός ορίζοντάς του ήταν περιορισμένος από αυτόν της τάξης του. Η ατομική τους μάθηση υλοποιείται  κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με την παραγωγική εργασία . Στον τομέα της παραγωγικής εργασίας στη βιοτεχνία, στη συνέχεια στο εργοστάσιο, ο αυτοδίδακτος δεν είχε καμία θέση. Μόνο η μάθηση υπό την εποπτεία του εργοδηγού θεωρήθηκε παράγοντας της παραγωγής . Οι επαγγελματικές ικανότητες εξειδίκευσης και τεχνικής καθορίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν με τη διαδικασία της παραγωγής και της οργάνωσης της εργασίας. Κατά τη διάρκεια του εργασιακού του χρόνου ο εργαζόμενος δεν θα μπορούσε να είναι σε μια δυναμική αυτο-διδαχής.

II.3. Η μορφωτική αυτό-πράξη του προλεταριάτου στον αγώνα δεν ήταν αυτό-διδαχή .

Στην ιστορική εμπειρία του εργατικού κινήματος της ταξικής πάλης, σημειώθηκαν στιγμές της συλλογικής εκπαίδευσης, που δεν ήταν στο πλαίσιο της αυτο-διδαχής (που είναι ουσιαστικά μια ατομική δραστηριότητα) - αλλά οι οποίες εξέφρασαν μια συλλογική επιθυμία  απελευθέρωσης από την αστική κουλτούρα και τις αναπαραστάσεις της. Αυτή η προλεταριακή αυτο-μόρφωση ήταν σε πλήρη αντίθεση με την εκπαίδευση-κατάρτιση που ασκείται από το αστικό σχολείο. Θα επιχειρήσει να θέσει μια πολιτική αντίφαση στα ίδια τα θεμέλια της ταξικής κοινωνίας, ακριβώς στον τρόπο κοινωνικοποίησης, ανισοτικό και δεσποτικό. Το λιγότερο παραβλέπεται ότι αυτές οι εμπειρίες αφορούν τις ανταλλαγές των εργαζομένων και τον επαναστατικό συνδικαλισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον δέκατο ένατο  και κατά το πρώτο μισό του ΧΧου  αιώνα η αυτό-διδαχή ήταν κατ 'ανάγκη ένα έργο αλλαγής των κοινωνικών τάξεων, αλλά ότι μεταξύ των σπάνια προωθούμενων κοινωνικών «πραγματικοτήτων» αυτής της περιόδου, ένα σημαντικό ποσοστό ήταν των  αυτοδίδακτων.

. II.4 Στη σημερινή κεφαλαιοποιημένη κοινωνία, η αυτο-μόρφωση είναι φορέας αξιοποίησης, δεν είναι πλέον αυτό-διδαχή.

Έχουμε συζητήσει αλλού  πως το παράδειγμα της εκπαίδευσης έχει γίνει, από τη δεκαετία του '60, ένας μεγάλος πολιτικός συντελεστής, στην κρίση του βιομηχανικού καπιταλισμού του Φορντισμού. Η συνεχής (δια βίου) γενικευμένη εκπαίδευση για όλους (ακόμα και αν οι μεγάλες ανισότητες παραμένουν στην εκπαίδευση) βοήθησε στην αφαίρεση της παραγωγικής ανθρώπινης εργασίας για να τη μετατρέψει σε "διαχείριση ανθρώπινων πόρων."  Στη σημερινή οικονομία, είναι το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που μπήκαν σε βαθιά κρίση διότι τίθενται σε σχέση με το ίδιο το μέλλον του είδους (βλ. εικονικοί κόσμοι, βιο-τεχνολογία,  τεχνητή νοημοσύνη, κλπ.), είναι τα αντικείμενα της αξιοποίησης. Σε κάθε άτομο έχει ανατεθεί να αυτό-διαχειριστεί ως ένα σωματίδιο του κεφαλαίου, δηλαδή, ως στοιχείο ικανό να συλλαμβάνει, διαρκώς και πολύ γρήγορα όλες τις πληροφορίες που καθορίζουν την οικονομική του ύπαρξη. Σε αυτή την κατάσταση οι πρακτικές της αυτό-εκπαίδευσης δεν είναι σε αντινομία με τις πρακτικές της εκπαίδευσης. Το παράδειγμα της εκπαίδευσης προϋποθέτει την δραστηριότητα της αυτό-εκπαίδευσης.
Η μάθηση έχει αυτονομηθεί  από την παραγωγική ανθρώπινη εργασία ( δηλαδή  τη «ζωντανή εργασία» στο Μαρξ), η ανθρώπινη δραστηριότητα περιλαμβάνει τώρα την μάθησή της, τεχνικά και γνωστικά τυποποιημένη: ένα λογισμικό - επικαιροποιημένο - για κάθε πράξη. Σε αντίθεση με τις γνώσεις που αφορούν τις διαμεσολαβήσεις και είναι μέρος μιας ανθρώπινης χρονικότητας, είναι οι γνώσεις που περιέχουν την άμεση λειτουργία της αγοράς και της αξιοποίησης. Είναι αυτές οι ίδιες ο τελικός σκοπός.  Αυτό-προϋποτίθενται ως απόκτηση του παρόντος, ως γνωστικές αναγκαιότητες. Η μαθησιακή δραστηριότητα τυποποιείται τεχνικά και γίνεται μια στιγμή της γενικής αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος που ολοκληρώνεται σήμερα  . Υπό αυτές τις συνθήκες, η αυτό-διδαχή δεν μπορεί πλέον να υπάρχει. Η αυτο-εκπαίδευση, προϋποτίθεται μέσα στην εκπαίδευση, είναι το κυρίαρχο και μοναδικό μοντέλο της μάθησης. […]. Παραμένοντας συνδεδεμένοι με την παλιά αντιπαλότητα μεταξύ παραγωγικού χρόνου εργασίας και χρόνου εκτός εργασίας υποτίθεται «χωρίς περιορισμούς», οι υποστηρικτές της «πολιτιστικής επανάστασης του ελεύθερου χρόνου   "δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν την οικονομική συνέχεια, η οποία, μετά το 1968, κάλυψε σχεδόν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες οποιαδήποτε στιγμή της ζωής και αν γίνονται. "Ό, τι κάνετε, το κάνετε προ-!» [1]. Αυτό ήταν και παραμένει ο σκοπός της κεφαλαιοποίησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων , η οποία, ακόμη και στη δεκαετία του '60 ήταν ακόμα για μερικούς, όχι για τους λιγότερους,  στο εξωτερικό της υλοποίησης της αξίας.
[1]Μια ματιά σε κάθε σελίδα της μια υπηρεσία παροχής Internet, για να δείτε την κατάργηση του παλαιού ανταγωνισμού μεταξύ του παραγωγικού ανθρώπινου χρόνου εργασίας και του χρόνου απουσίας από την εργασία. Τροφή (τροφές χωρίς ΓΤΟ που συνιστώνται από το site της Greenpeace ), ποτά (με την άδεια του διευθυντή κάβα σας), ύπνος (υπό τον έλεγχο του PDA σας), μάθηση (ανάλογα με την εξέλιξη προ-μορφοποιημένη από την Microsoft) ενισχύει το βιογραφικό, τα ταξίδια (με τη συμβουλή του προγράμματος της AOL), εμπόριο, επικοινωνία, συναισθήματα, ικανοποίηση των σεξουαλικών ορμών, η φροντίδα του κατοικίδιου…κλπ., σχετίζονται με ένα και μόνο τρόπο «διαχείρισης» αυτών των «λειτουργιών»: την πιο πρόσφατη εκδοχή του κατάλληλου λογισμικού.

III . E-learning: προσομοίωση μιας γενιάς.

Όπως η μανιφακτούρα είχε σπάσει την τεχνογνωσία του παραδοσιακού τεχνίτη για να την εστιάσει αυταρχικά σε διαδικασίες παραγωγής τεχνικά τυποποιημένες, το εργοστάσιο του Φορντισμού έχει κατακερματίσει τις παλιές δεξιότητες των εργαζομένων για να τις ενσωματώσει σε μια διαδικασία παραγωγής στην οποία ο εργαζόμενος γίνεται ένας φορέας εξειδικευμένος σε ένα και μόνο έργο. Σε κάθε μία από αυτές τις δύο σημαντικές περιόδους του σύγχρονου καπιταλισμού, η μάθηση της παραγωγικής εργασίας έχει υποστεί μια αυτονόμηση σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αυτονόμηση της γνώσης του δασκάλου-εργάτη προς όφελος της πειθαρχικής οργάνωσης της εργασίας υπαγορεύει τις διαδικασίες για τους μαθητευόμενους, στην περίπτωση της μανιφατούρας. Η αυτονόμηση της γνώσης των εργαζομένων προς όφελος του  κοινωνικο-τεχνικού συστήματος που "ταιριάζει" τον εργαζόμενο στον σταθμό εργασίας, στην περίπτωση του εργοστασίου του Φορντισμού.

Αυτές οι δύο στιγμές της αυτονόμησης χαρακτηρίζονται τελικά από μια ενιαία διαδικασία η ενσωμάτωσης της γνώσης  στο τεχνο-οργανωτικό σύστημα της παραγωγής.  Είναι οι τεχνικές απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας που καθορίζουν κάθε φορά πιο άμεσα το περιεχόμενο και τις μορφές της μάθησης. Η μάθηση δεν είναι άμεσα παραγωγική, ως τέτοια, σχεδιάζεται και υλοποιείται από το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να επιτρέπει την μετέπειτα επιχειρησιακή μάθηση[…]

Στη σημερινή κεφαλαιοποιημένη κοινωνία, στην οποία, για την "δημιουργία αξίας", το σύστημα παραγωγής έχει σε μεγάλο βαθμό απελευθερωθεί από πρώην υποταγή του στην εκμετάλλευση της εργασίας, η εσωτερίκευση των  γνώσεων μόνιμα και άμεσα σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή τους και την αναγνώρισή τους ως τέτοιες. Έτσι κινείται το προϊόν. Για την κυκλοφορία του ως  προϊόν, πρέπει να περιέχει την μάθησή του, όχι μόνο τις διαδικασίες της, αλλά και τις συνθήκες εκτέλεσής της, το λειτουργικό τους πρότυπο", προδιαμορφωμένο» όπως λέγεται τώρα την cyber novlangue. Η δύναμη και η πράξη του είναι ένα .

Το λογισμικό περιέχει ένα κλάσμα της εικονικής μνήμης και αυτή η μνήμη είναι περιορισμένη στη δραστηριότητα που επιτρέπει τη διαχείριση, δηλαδή, τη συνεργασία σε μία και μόνη στιγμή μιας μάθησης και μιας εργασίας. Στον "πραγματικό χρόνο" της πληροφορικής, η άσκηση μιας δραστηριότητας είναι να κάνει μια μάθηση "ενημερωμένη". Μόνο οι γνώσεις, πληροφορίες, που είναι αυτονομημένες από την ανθρώπινη εμπειρία και γνώση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί αυτό.  Αυτές οι γνώσεις-πληροφορίες είναι τα από-υποστασιοποιημένα αντικείμενα (και όχι «άυλα», όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε οι ιδεολόγοι του "μεταμοντέρνου"),  χωρισμένα από τη γενική χρονικότητα που περιέχει όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα,  μπορούν επομένως να συνδυαστούν επ’ άπειρο από τον πληροφορικό υπολογισμό. Μια συνδυαστική "παραγόμενη" από άλλους, βρισκόμαστε εδώ μάρτυρες  μιας παρωδίας της γενιάς.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου