Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Η ΑΞΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ


αποσπασμα απο το κειμενο:

Quelques précisions sur Capitalisme, capital, société capitalisée

janvier 2010, Temps critiques


Μέχρι την 1 η χιλιετία π.Χ., περίπου η ενσωμάτωση της οικονομίας και των θεσμών της αγοράς δεν υπάρχει στις ανθρώπινες κοινωνίες. Από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα, η εργασία εξακολουθεί να είναι μια υπηρεσία συνδεδεμένη με ένα στάτους και συνήθως μια χαμηλότερη κοινωνική θέση. Η οικιακή οικονομία είναι μια τέχνη της δαπάνης για την ικανοποίηση των σταθερών ατομικών αναγκών.
Η οικονομία αυτονομήθηκε από την οικιακή δραστηριότητα, γεγονός το οποίο δεν έγινε σε μια στιγμή ( οικονόμος σημαίνει τη διαχείριση του οίκου), από μια διπλή κίνηση της αφαίρεσης της κοινωνικής αμεσότητας και του διαχωρισμού των διαφόρων δραστηριοτήτων που θέτουν τα θεμέλια της εργασίας και των ανταλλαγών έξω από το συμβολικό τους πλαίσιο, την ιδιοκτησία. Όλα αυτά γίνονται μέσω μιας διαδικασίας που βλέπει τα "φρούτα" να μεταμορφώνονται σε προϊόντα που δεν πέφτουν από ένα κέρας της αφθονίας, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας (εργασία), η οποία διαχωρίζεται από την απόλαυση από την ύπαρξη της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο θεσμός της τελευταίας έχει ένα χαρακτήρα νομικό και πολιτικό που προϋποθέτει για την νομιμοποίησή του την παρέμβαση ενός κράτους, το οποίο θα βρει στην συνέχεια στην συσσώρευση του πλεονάσματος του πλούτου την υλική βάση για την άσκηση της εξουσίας του. Αλλά δεν είναι αυτός ο πλούτος που χρησιμοποιείται ως βάση για τη συσσώρευση του κεφαλαίου, το οποίο θα απαιτούσε την προηγούμενη μεταμόρφωση των προϊόντων σε εμπορεύματα, υπό τον όρο ότι τα χρήματα γίνονται κεφάλαιο. Εξακολουθεί να είναι η κατανάλωσης πολυτέλειας ή η αποθησαύριση. Η αύξηση του πλούτου κατέστη δυνατή στα κράτη-αυτοκρατορίες της Μεσοποταμίας τον viii ο αιώνα Π.Χ. (συγκεκριμένα στη Λυδία) από την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου και με την υποδούλωση μιας τάξης ανθρώπων, των σκλάβων, με καθήκοντα που αυτή η συσσώρευση απαιτούσε.
Αυτή η πρώτη ενεργοποίηση της λειτουργίας της αξίας επεκτάθηκε και ενισχύθηκε από τις ελληνικές πόλεις-κράτη. Όμως, μια τέτοια κίνηση αυτονόμησης και αφηρημενοποίησης της αξίας που έτεινε προς το σχηματισμό ενός χρηματικού κεφαλαίου, απειλεί τη συνοχή της κοινότητας που εξακολουθεί να βασίζεται στην τοπική οικονομία στην οποία δεν υπήρχαν παρά μόνο σταθερές "αξίες". Θα έπρεπε λοιπόν η Πόλη να ελέγξει αυτό το χρηματικό κεφάλαιο, για να μην αφεθεί ελεύθερη η πορεία αξιοποίησης των χρημάτων. Ως εκ τούτου, ο πολιτικός συμβιβασμός που αναπτύχθηκε από τον Αριστοτέλη στην χρηματιστική του: η διοίκηση της κοινότητας μπορεί να χρησιμοποιεί τα χρήματα για να εξασφαλίσει ζωτικής σημασίας ανταλλαγές και τη συνέχειά της, αλλά η συσσώρευση χρημάτων για τα χρήματα (οικονομικό κέρδος) είναι λάθος, διότι δημιουργεί μια κοινωνική ανισορροπία στην Πόλη και απειλεί την συμβίωση των πολιτών. Η οικονομία δεν θα πρέπει να κυριαρχεί στην πολιτική, ηθική και φιλοσοφία. Η ιδέα αυτή πάρθηκε από τον Θωμά Ακινάτη, στον Μεσαίωνα, για τον οποίο το κέρδος του εμπόρου σε μακροπρόθεσμη βάση δικαιολογείται από το ρίσκο του εμπόρου και λόγω της χρησιμότητας στην κοινότητα του εμπορίου που δίνει πρόσβαση σε εξωτικά αγαθά.
Αυτό συμβαίνει, όταν το σύστημα ανταλλαγής θα αναπτυχθεί και να επεκταθεί γεωγραφικά, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης παραγωγής του πλεονάσματος για την αγορά (τα προϊόντα γίνονται εμπορεύματα) ώστε η αξία θα εμφανιστεί ως αναπαράσταση της ισομετρίας αυτών που ανταλλάσσονται και του πλούτου γενικότερα. Αλλά δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για διπλασιασμό της αξίας σε αξίας χρήσης και ανταλλακτική αξία, επειδή δεν μπορεί πραγματικά να υπάρχει έξω από τη δυνατότητα αναπαραγωγικότητας σε σχετικά μεγάλη κλίμακα των αγαθών που παράγονται. Η Νομισματική έκφρασή της έχει πολλές διακυμάνσεις διότι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης δεν παίζει ρόλο εξισορρόπησης. Δεν υπάρχει ακόμα αντίθεση ανάμεσα σε αξία και υλικό πλούτο. Η τιμή επιτρέπει μόνο μια προβολή της αξίας έξω από την αξία χρήσης σε ένα σύστημα αγοράς το οποίο δεν είναι ακόμη καπιταλιστικό, ακόμη και αν η αξία κυκλοφορεί και το κεφάλαιο μπορεί να συσσωρευτεί. Η κυκλοφορία θα συνεχίσει να γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο από την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, αυτή η διαδικασία παραγωγής δεν συνεπάγεται παρά ένα μικρό πάγιο κεφάλαιο. Πράγματι, το κεφάλαιο είναι κατάκτηση του κόσμου και της κυριαρχίας, πηγή ενέργειας για τον ηγεμόνα και την οικογένειά του, πριν γίνει εκμετάλλευση στον παραγωγικό τομέα. Η παραγωγικότητα της εργασίας εξακολουθεί να είναι χαμηλή και το κεφάλαιο που επιχειρεί σε αυτή χάνει χρόνο και χρήμα σε σύγκριση με άλλες πηγές του κέρδους, ιδίως σε σχέση με τις ευκαιρίες που προκύπτουν στον τομέα της κυκλοφορίας.
Ήταν μόνο σταδιακά όταν ένα στρώμα μικρών εμπόρων και τεχνιτών, που πλουτίζοντας θα δώσουν ώθηση στην αγροτική βιομηχανία πρώτα τοπικά μετά εθνικά και μετά, μη έχοντας την δύναμη πρόσβασης στα υπερκέρδη του μεγάλου εμπορίου,  θα επενδύσουν στη Βιομηχανική Επανάσταση.
Για τη Γαλλία, ο Duby ορίζει την έναρξη της διαδικασίας αυτής τον xiii ου  αιώνα. Δεν είναι ότι σε άλλες περιοχές δεν υπήρξε συσσώρευση υλικού πλούτου, αλλά αυτές οι περιοχές δεν είχαν απελευθερωθεί από τον κρατικό και θρησκευτικό έλεγχο ούτε από την πρώτη λειτουργία του χρήματος. Υπάρχει κλείδωμα ενόσω ο έμπορος περιορίζεται στον δυσάρεστο ρόλο του ως διαμεσολαβητή μεταξύ της αριστοκρατίας και της αγροτιάς.
Την εποχή εκείνη, στη Δύση, η λέξη «κεφάλαιο» αναφέρεται είτε σε ένα απόθεμα αγαθών ή σε έντοκα χρήματα, είτε πρόκειται για χρηματικό κεφάλαιο. Μόνο κατά το δεύτερο ήμισυ του XVIII ου  αιώνα, το κεφάλαιο γίνεται παραγωγικό χρήμα (Turgot και οι φυσιοκράτες) και τον XIX ο αιώνα,  χρήματα- μέσα παραγωγής (Μαρξ).
Δεν είναι παρά στα τέλη του XVIII ου   αιώνα, που οι κλασικοί οικονομολόγοι και ο ίδιος ο Μαρξ, αναζητώντας την πηγή του πλούτου, θα έρθουν να οικοδομήσουν ένα μοντέλο αξίας που θα ανοίξει το δρόμο για μια διάκριση μεταξύ της αξίας και του πλούτου. Η θεωρία του χρήματος-πέπλου των κλασικών οικονομολόγων, η διαλεκτική της ουσίας και της εμφάνισης και εν συνεχεία η έννοια του φετιχισμού στον Μαρξ, μπορούν να αναπτυχθούν ελεύθερα την συνέχεια. Αντί να δουν την αξία ως αναπαράσταση της εξουσίας των κυρίαρχων αρχικά και των οικονομικών παραγόντων που φέρουν το χρηματικό κεφάλαιο στη συνέχεια, θα την κάνουν την ουσία του κοινωνικού πλούτου ενός έθνους και θα αναζητήσουν μια ουσία, την εργασία, μέσω της θεωρίας της αξίας της εργασίας του Ρικάρντο. Ο Μαρξ στην Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (1859), θα υιοθετήσει την αστική οπτική του χρόνου ως πόρου («ο χρόνος είναι χρήμα") και θα τον καταστήσει ένα μέτρο της αξίας. Μια αξία που δεν μπορεί παρά να είναι μια συνάρτηση ενός αντικειμενικού χρόνου: αυτός είναι ο χρόνος εργασίας. Αυτό θα δηλητηριάσει για πάνω από έναν αιώνα τις συζητήσεις σχετικά με τη μετατροπή των αξιών σε τιμές παραγωγής από τη στιγμή που η αξία θα οριστεί ως μια ιστορικά συγκεκριμένη κατηγορία (ένας "κοινωνικός πλούτος") του καπιταλισμού για να διακρίνει επομένως από τον "πραγματικό πλούτο" ώστε να γίνει (η αξία), δι-ιστορική. Σαν να μπορούσε ο «πραγματικός» πλούτος να είναι οτιδήποτε άλλο από ένα πλούτο που ορίζεται από ιστορικά συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις!
Ωστόσο, αυτό που ήταν πιο σημαντικό σε αυτόν τον ισχυρισμό της διχοτομίας μεταξύ της αξίας και του πλούτου, δηλαδή το γεγονός ότι οι δύο έννοιες τείνουν να αντιτίθενται ολοένα και περισσότερο, σχεδόν δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη από τους μαρξιστές επιγόνους. Προτιμούν να βλέπουν την λεγόμενη θεμελιώδη αντίφαση μεταξύ της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και της στενότητας των σχέσεων παραγωγής (τελικά ένα ζήτημα της αλλαγής της ιδιοκτησίας), παρά τις επιπτώσεις της κρίσης από την αύξηση του πλούτου που αντιστοιχεί σε μια "εξαφάνιση της αξίας. "
Η αξία δεν είναι επομένως ένα υποκείμενο, σε αντίθεση με ορισμένες εκφράσεις που έχουμε συχνά χρησιμοποιήσει, όπως: «η κίνηση της αξίας." Στην καλύτερη περίπτωση, η διατύπωση αυτή θα μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός ότι το εμπόριο άλλαξε φύση με το πέρασμα από την μη-καπιταλιστική ανταλλαγή εμπορευμάτων στην καπιταλιστική ανταλλαγή εμπορευμάτων. Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, δεν ήταν πλέον οι άνθρωποι που αντάλλασαν μεταξύ τους μέσω των αγαθών και υπηρεσιών που τους ήταν αναγκαία (αξία χρήσης κυριαρχεί στις σχέσεις ανταλλαγής που παραμένουν ακόμη σχέσεις των «υπηρεσιών» ορισμένες πλήρως από τους εταιρικούς οργανισμούς που έχουν εκχωρηθεί σε " δίκαιη τιμή "), αλλά τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ τους με τη μεσολάβηση των ατόμων, παραγωγών και καταναλωτών (η ανταλλακτική αξία γίνεται κυρίαρχη από τη στιγμή που τα αγαθά και τα πρόσωπα αποκτούν ένα χαρακτήρα αφηρημένο ή απρόσωπο). Στην καθολικότητα των προϊόντων θα αντιστοιχίσει ο θεσμός της αγοράς, στην οικουμενικότητα της εργασίας θα αντιστοιχίσει μια «αγορά» εργασίας, κλπ..
Η αξία δεν είναι πλέον  το περιτύλιγμα μιας ουσίας, όπως πίστευε ο Μαρξ για τον οποίο η αξία προϋποθέτει την ύπαρξη της ουσίας της: της εργασίας. Ωστόσο, στις προ-καπιταλιστικές κοινωνίες, υπάρχει μόνο μια εργασία πραγματική ή άμεση ή ακόμα σταθερή. Έτσι ο Μαρξ, ως καλός Χεγκελιανός, θα πει ότι η αξία υπάρχει ήδη, επειδή υπάρχουν αναλογίες του χρόνου και του πλούτου, αλλά ότι δεν υπάρχει ακόμα επειδή υπάρχει η πραγματική εργασία. Στην πραγματικότητα, το κεφάλαιο δεν είναι ακόμη μια κοινωνική σχέση αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ των τάξεων, για παράδειγμα, ο δουλοπάροικος δεν χρειάζεται μια άρχουσα τάξη για να εργαστεί. Δεν είναι ελεύθερος και εργάζεται πάνω στη γη την οποία δεν κατέχει, αλλά με δικά του στοιχειώδη μέσα εργασίας. Δεν είναι πλέον το ίδιο στο σύστημα της μισθωτής εργασίας στο οποίο κάθε τάξη γίνεται εξαρτημένη από την άλλη και αυτό ενισχύεται όταν το εργοστάσιο συγκεντροποιεί το πάγιο κεφάλαιο (μηχανήματα, κτίρια) και αντικαθιστά την εργασία στο εργαστήριο ή στο σπίτι . "Το κεφάλαιο δεν είναι ένα αντικείμενο αλλά μια καθορισμένη κοινωνική σχέση παραγωγής, αυτή η σχέση συνδέεται με μια ιστορικά καθορισμένο κοινωνική δομή [...]. Το κεφάλαιο [...] είναι τα μέσα  παραγωγής που μετατρέπονται σε κεφάλαιο, αλλά τα οποία από μόνα τους δεν είναι πλέον κεφάλαιο όπως ο ίδιος χρυσός ή το μεταλλικό χρήμα – δεν είναι  χρήματα με την οικονομική έννοια. Το κεφάλαιο, είναι τα μέσα παραγωγής που μονοπωλούνται από ένα ορισμένο μέρος της κοινωνίας, τα προϊόντα που υλοποιήθηκαν και οι συνθήκες δραστηριότητας της δύναμης της ζωντανής εργασίας απέναντι σ’ αυτή την δύναμη της εργασίας και εξαιτίας αυτής της αντίθεσης, προσωποποιούνται μέσα στο κεφάλαιο. " Το κεφάλαιο είναι επομένως μια κοινωνική καθολικότητα που είναι διακριτή από τους πόλους  που την αποτελούν, τον πόλο εργασία από τη μία πλευρά και τον πόλο κεφάλαιο από την άλλη στον οποίο γίνεται ουσία, με τη μορφή της μηχανής, των παγίων.
Είναι η χρήση από τον Μαρξ ενός ισχυρισμού και του αντίθετού του, που αναφέρεται στον Καστοριάδη ότι η σκέψη του Μαρξ είναι γεμάτη με αντινομίες υπό την κάλυψη μιας λογικής της αντίφασης και η θεωρία του, της αξίας, μια μεταφυσική. Ο Μαρξ βέβαια προσπάθησε να ξεπεράσει αυτές τις λογικές δυσκολίες σε μια οπτική του κομμουνισμού ως κατάργηση της αξίας, αλλά πολλοί μαρξιστές είδαν στο σοσιαλισμό την άνθηση της ίδιας αξίας με τη μορφή της αξίας-εργασίας. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το κεφάλαιο ήταν λιγότερο μεταφυσικό και πιο πρακτικό. Με την επιβολή ως αναφορά των τιμών της παραγωγής (δηλαδή, για τον Μαρξ, μια φαινομενική μορφή  η οποία θα βγει στην επιφάνεια κρύβοντας έτσι την υποκείμενη πραγματικότητα), κυριαρχεί την αξία (που είναι για τον Μαρξ, η ουσία της καπιταλιστικής διαδικασίας) και είναι το ίδιο η πηγή. Έτσι, η τιμή επιτρέπει την αξιοποίηση αυτού που δεν έχει αξία, διότι δεν παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ή επειδή παρέμεινε έξω από τις δραστηριότητες της αγοράς. Όλα είναι επομένως κεφαλαιοποιήσιμα, τόσο αυτά που δεν είναι προϊόντα όσο και αυτά που δεν είναι στην σειρά παραγωγής.
Το εναλλακτικό σύνθημα «Ο κόσμος δεν είναι εμπόρευμα» είχε μεγάλη απήχηση, επειδή λαμβάνει ακριβώς υπ’ όψη αυτή τη διαδικασία και της αντιτίθεται, ακόμη και αν το κάνει με απλοϊκό τρόπο. Πράγματι, αυτή η πολιτική διαμαρτυρία της εμπορευματοποίησης συνυπάρχει με την απουσία πρακτικής κριτικής της νομισματοποίησης των κοινωνικών σχέσεων.
Το νομισματικό σχέδιο είναι κάτι περισσότερο από μια συμβασιοποιημένη εμπορική σχέση. Θεσπίζει τα χρήματα στο κοινωνικό τους ρόλο, αυτόν του κοινωνικού δεσμού στο πεδίο μιας διαδικασίας εξατομίκευσης. Η βασιλεία του χρήματος φαίνεται να είναι ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά του οποίου οι κανόνες έχουν εσωτερικευθεί μέσω της διαδικασίας του εκδημοκρατισμού και της επιδίωξης της "ισότητας των συνθηκών" (Τοκβίλ). Η ανάπτυξη του σύγχρονου νομίσματος μειώνει την απόσταση μεταξύ της κοινωνικής θέσης της προέλευσης και της δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά. Με την αγορά και το νόμισμα, μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ο οποιοσδήποτε είναι ο οποιοσδήποτε.
Είναι όταν το χρήμα ρέει λιγότερο που η κυριαρχία του επανεμφανίζεται σε μια ορατή μορφή. Είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα όπου ολόκληροι τομείς δραστηριοτήτων εμφανίζονται πλέον μη αρδευόμενοι (πτωχεύσεις, ιδίως στον ιστό των ΜΜΕ , χαμηλότερη επένδυση και χρέωση των νοικοκυριών εξαιτίας των πολιτικών ανόδου των επιτοκίων ).
Κάποιος μπορεί να εφαρμόσει το σχήμα αυτό στην έννοια της δύναμης της εργασίας. Αυτό που πουλάει ο εργαζόμενος, δεν είναι εμπόρευμα (ο Μαρξ το λέει συχνά στο βιβλίο Ι του Κεφαλαίου ότι η δύναμης της εργασίας είναι ένα "μη-εμπόρευμα" που μεταμορφώνεται στην καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής σε «εικονικό εμπόρευμα") αλλά η προσωπική του υποταγή κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, επομένως ο χρόνος της εργασίας του. Ομοίως, αυτό που ο καπιταλιστής αγοράζει είναι ένα δικαίωμα της εντολής. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που είδαν ξεκάθαρα οι ιταλοί εργατιστές αλλά ήταν τελείως παραμελημένη από τις αναλύσεις, εμπνευσμένες από τον Postone, που επικεντρώθηκαν στις «πραγματικές αφαιρέσεις» (αξία, αφηρημένη εργασία). Ωστόσο, αν αυτό ληφθεί υπ’ όψη μπορεί να εξηγήσει γιατί οι κοινωνικές συγκρούσεις εξακολουθούν στην εργασία έξω από ένα πραγματικό ταξικό ανταγωνισμό.
Αυτό που γίνεται σημαντικό δεν είναι οι έννοιες της υπεραξίας και της εκμετάλλευσης, αλλά μια κυριαρχία και ένας εξαναγκασμός νομισματικής φύσης συνδεδεμένος με την μισθωτή σχέση ως ένα βασικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων. Ωστόσο αυτή η μισθωτή σχέση δεν είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιωτικής σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς το κράτος και το ζήτημα της εξουσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η κριτική δεν ξέρει τι να κάνει με μια εξουσία που δεν είναι αυστηρά τμήμα της οικονομίας και ενδίδει στην ευκολία να αποκαλεί το κράτος "χωροφύλακα" ή απλά "Υπουργείο Εσωτερικών ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου