Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΠOΡΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασια της εμπορικησ αντικειμενοποίησησ
Ιανουάριος του 2010 , Bernard PasobrolaΟ μυθος του χρονου ως πορου

58Στην κουλτούρα μας, ο αντικειμενικός χρόνος είναι σχεδιασμένος τόσο ως μια χωρική πορεία, ένα πεδίο κοινό για όλες τις υπάρξεις και μια ιδιωτική κατοχή κάθε ανθρώπινου όντος, ένα αρχικό δεδομένο απόθεμα που σταδιακά εξαντλείται. Ως εμπειρικό φαινόμενο, είναι μια υποκειμενική ροή, αλλά με την μορφή του πόρου, γίνεται ποσοτική ουσία. Χάνει την ποιότητα της καθαρής εμμένειας και αποκτά μια ένταση λόγω του περιορισμένου χαρακτήρα του, ένταση που προσδίδει στο πεδίο του την πλήρη αξία του. Μία από τις πεποιθήσεις στην οποία στηρίζεται η οικονομική κατηγορία της αξίας μπορεί να συνοψιστεί από την μεταφορά «ο χρόνος είναι ένας περιορισμένος πόρος."
59Στις νεωτερικές και βιομηχανικές κοινωνίες, ο χρόνος-πόρος έγινε το «μέτρο όλων των πραγμάτων. " Το κεφάλαιο εξισώνεται με τον αντικειμενικό χρόνο  και, ως τέτοιο, είναι αθροιστικό και μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγών. Οι νομισματικές ανταλλαγές , σε αντίθεση με τον αντιπραγματισμό, επιτρέπει την διαφοροποίηση της συναλλαγής και προϋποθέτει, από την πλευρά των συναλλασσόμενων, μια κοινή χρονική κλίμακα. Αν το κεφάλαιο είναι κατά κύριο λόγο ένας πόρος, είναι λογικό ότι η προσωρινή στέρησή του προς όφελος των άλλων πρέπει να ρυθμίζεται από μια χρονική μεταβλητή: ο τόκος , το είδος της αποζημίωσης για τη διάρκεια της στέρησης. Η επένδυση είναι μια προβολή βασισμένη σε μια χρονική συνέχεια της σχέσης μεταξύ των υπαρχόντων.
60Χωρίς την πίστη στο χρόνο ως πόρο, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα ξεδιπλώνεται μόνο μέσα στο πλαίσιο της συμβιωτικής ανταλλαγής με τα μη ανθρώπινα σύνολα (δηλαδή την «φύση») αντί να αναπτυχθεί σε όλη την έκταση ενός γραμμικού χρονικού άξονα, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, υπακούοντας στη λογική της συσσώρευσης και της δαπάνης 33 . Οι μεταφορές: η εργασία είναι ένας πόρος ή η εργασία είναι παραγωγική είναι μεταξύ των πολλών παραγώγων της πίστης στο χρόνο ως πόρο, ωφελιμιστική άποψη η οποία συνεπάγεται ότι η ατομική ύπαρξη είναι μια πορεία συσσώρευσης και όχι απλώς μια σειρά εμπειριών. Η φυσική διάσταση της εργασίας είναι ένας χωρικοποιημένος χρόνος.
61Είναι ακριβώς αυτή η άποψη του χρόνου-πόρου που συσχετίζεται με την μαρξική αντίληψη της εργασίας της οποίας βρίσκουμε την πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη στα Χειρόγραφα του 1844 . Είδαμε παραπάνω ότι ο Μαρξ εξισώνει δραστηριότητα και παραγωγή, αλλά ενώ το ζώο είναι ταυτισμένο με την ζωτική του δραστηριότητα, ο άνθρωπος την έκανε το αντικείμενο του πόθου του και της συνείδησής του. "Από την πρακτική δημιουργία ενός αντικειμενικού κόσμου, την διαμόρφωση της μη-οργανικής φύσης, επιβεβαιώνεται ο άνθρωπος ως συνειδητό καθολικό ον δηλαδή, ως ένα ον που συμπεριφέρεται σε σχέση με το είδος όπως σε σχέση με την ίδια του την ουσία, ή σε σχέση με τον εαυτό του ως καθολικό ον. » (Μαρξ,op.  cit. ) Ο σκοπός της εργασίας είναι επομένως η αντικειμενοποίηση της καθολικής ζωής του ανθρώπου, της ίδιας του της ουσίας. Υπό καπιταλιστικό καθεστώς, η απαξίωση του κόσμου των ανθρώπων αυξάνεται σε άμεση αναλογία με την αξιοποίηση του κόσμου των πραγμάτων: «το αντικείμενο που παράγει η εργασία, το προϊόν της, της εναντιώνεται ως ένα ξένο ον, ως μια δύναμη ανεξάρτητη από τον παραγωγό. Το προϊόν της εργασίας είναι η εργασία που έχει παγιωθεί, που έχει υλοποιηθεί σε ένα αντικείμενο, είναι  η αντικειμενοποίηση της εργασίας . [...] Στη σφαίρα της οικονομίας, αυτή η πραγμάτωση της εργασίας εμφανίζεται ως απώλεια της πραγματικότητας  του εργάτη, η αντικειμενοποίηση σαν απώλεια και υποδούλωση προς το αντικείμενο, η ιδιοποίηση ως  αποξένωση , ως αλλοτρίωση. » (Μαρξ, op.  cit. ) Η εργασία γίνεται επομένως «ξένη προς την ουσία της», η οποία αντιστοιχεί στην πλήρη και νόμιμη κυριαρχία του αντικειμένου, σύμφωνα με το δυαδικό δόγμα, όπως έχει ειπωθεί παραπάνω. Σε αντίθεση με αυτό που έχουμε ορίσει η «διαδικασία της αντικειμενοποίησης», [KCM1] η αντικειμενοποίηση της καπιταλιστικής εργασίας ( δηλαδή η μετατροπή της εργασίας σε εμπορεύματα) δεν μεταφράζεται από τον Μαρξ σε μια υπέρβαση της εξουσίας πάνω στο αντικείμενο από την πλευρά του ανθρώπινου συνόλου και επομένως μια επικίνδυνα ασύμμετρη σχέση, αλλά σε μια έλλειψη εξάρτησης ή μια υπερβολική αυτονομία του αντικειμένου, συλλογιστική που εισάγει τη μεταφορά της αντιστροφής. Αλλά απουσιάζει ακόμη ένα στοιχείο: αυτό της αφαίρεσης της εργασίας που ο Μαρξ ανέπτυξε στην Εισαγωγή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (1857). Δίνει χάρη στην Άνταμ Σμιθ τον ορισμό της «αφηρημένης γενικότητας» της δραστηριότητας που δημιουργεί τον πλούτο, της εργασίας εν γένει, αλλά ως παρελθούσα εργασία, αντικειμενοποιημένη σε ένα αντικείμενο. Διότι δεν είναι απλά μια σύλληψη, αλλά ένα γεγονός πραγματικό και πρακτικό της νεωτερικής οικονομίας: ανεξάρτητα από την μορφή ή το περιεχόμενό της, η εργασία δεν ορίζεται παρά μόνο ως προς το χρόνο που είναι το εμμενές μέτρο της.
62Ας προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε την λογική αλυσίδα της σκέψης του Μαρξ: ξεκινώντας από τον χρόνο εργασίας που είναι ταυτόχρονα μια διαδικασία αφαίρεσης των συγκεκριμένων ιδιοτήτων των διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (αφηρημένη εργασία), αλλά είναι επίσης χρόνος για την αντικειμενοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών (εμπορεύματα) και ταυτόχρονα εκχώρηση της ουσίας του παραγωγού (αλλοτρίωση). Αφαίρεση, αντικειμενοποίηση και αλλοτρίωση είναι οι τρεις παράγοντες χρόνου της διαδικασία αντιστροφής του ρόλου μεταξύ των υποκειμένων και αντικειμένων. Θα αρκούσε λοιπόν, οι παραγωγοί να αποφασίζουν οι ίδιοι το χρόνο που αφιερώνουν στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων για να σταματήσει η αντιστροφή και να γίνουν πάλι κύριοι του αντικειμένου. Για τον Μαρξ, η ριζική μεταρρύθμιση θα ήταν να αλλάξει η διαχείριση του χρόνου, να τον υποβάλει σε ωφελιμιστικά κριτήρια που επιλέγονται ελεύθερα, αλλά όχι να καταργήσει την αφαίρεση του (εργασία βιομηχανική ή αδιαφοροποίητη), καθώς και τη στέρηση του παραγωγού. Οικειοποιούμενος την αστική άποψη του χρόνου – του χρόνου ως μέτρο της αξίας – ο Μαρξ δεν αποστασιοποιείται από τη μεταφορά του χρόνου-πόρου, εξ ου και η δυσκολία του στην ανάπτυξη μιας πραγματικής κριτικής της εργασίας. Είναι αδιανόητο για ένα ορθολογικό στοχαστή ότι η αξία θα μπορούσε να βρει μια άλλη βάση από τον αντικειμενικό χρόνο, και ότι οι κοινωνίες μπορούν να ανανεωθούν με μια μη ωφελιμιστική αξιολογία, όπως οι «νέγροι μάγοι» για τους οποίους ο Χέγκελ έλεγε ότι δεν είχαν σεβασμό για τον εαυτό τους. [KCM1][…]Γνωρίζουμε ότι η μαρξική κληρονομιά σε σχέση με τις προ-καπιταλιστικές κοινωνίες είναι πολύ φτωχή και παρέχει λίγες διευκρινίσεις σχετικά με την εμφάνιση της οικονομίας της αγοράς. Στα σημεία του Κεφαλαίου που αφιερώνονται στην πρωταρχική συσσώρευση ( Cap. , VIII, κεφάλαιο XXVI ), ο Μαρξ επιδιώκει πρωτίστως να εξηγήσει τη γένεση του ελεύθερου εργαζόμενου , δηλαδή, του παραγωγού ο οποίος, στερημένος από τα μέσα παραγωγής , αναγκάζεται να γίνει ένας μισθωτός. Αυτό το τμήμα του έργου του Μαρξ είναι σίγουρα πολύ διαφωτιστικό ως προς τη σταδιακή γενίκευση της μισθωτής εργασίας και της μαζικής εκβιομηχάνισης τον XVIII ο και XIX ο αιώνα. Αλλά όταν αυτός περνάει από την ανάλυση των παραγωγικών δυνάμεων - κεφαλαίου-εργασίας ή καπιταλιστών / εργαζόμενων – σε αυτή των εμπορευμάτων, «στοιχειώδη μορφή του αστικού πλούτου», ο Μαρξ εκκενώνει τη σύσταση αυτής της εμπορευματικής μορφής, αποφεύγοντας να την αναλύσει από την άποψη του προϊόντος και όχι των παραγωγών. Υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι «μία από τις προϋποθέσεις για τη γένεση του [κεφαλαίου], η ανταλλαγή των εμπορευμάτων, το εμπόριο, διαμορφώνεται η ίδια με βάση τις διάφορες μορφές παραγωγής που έχουν ως κοινό στοιχείο ότι η καπιταλιστική παραγωγή δεν υπάρχει ακόμα, εκτός από σποραδικά ... »(Μαρξ, op. cit. ) Οπότε, τι παράγεται σε αυτές τις προ-καπιταλιστικές κοινωνίες, και σε τι μοιάζει η διαδικασία αντικειμενοποίησής τους; Τι αντάλλασαν οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες των εμπορευμάτων; Τι είδους εμπορεύματα και σε ποια βάση-αξία; Το αγνοεί. Αλλά γιατί να νοιαστεί, δεδομένου ότι τα πάντα οδηγούν στην αναπόφευκτη εμφάνιση του δικέφαλου τέρατος - αξίας χρήσης και ανταλλακτικής αξίας - που είναι το καπιταλιστικό εμπόρευμα; Αυτή είναι η απάντηση που φαίνεται να υπονοεί ο Μαρξ, πιστή σε αυτό στην τελεολογική άποψή του για την ιστορία (η αναγκαστική πορεία των κοινωνιών από το πρωτόγονο στάδιό τους προς το πολιτισμένο στάδιο). Η αιτιολογία είχε αποκλειστικό στόχο να δείξει γιατί η διπλή μορφή της αξίας των εμπορευμάτων έγινε η κυρίαρχη μορφή, όταν ο καπιταλισμός θριάμβευσε. Σ’ ένα από τα λίγα αποσπάσματα που αναφέρει την προ-καπιταλιστική ανταλλαγή στην μορφή του αντιπραγματισμού ( Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, Ι, 1), προϋποθέτει την ύπαρξη του αντικειμένου του οποίου θέλει να δείξει την εμφάνιση: του τέρατος με τα δύο κεφάλια. «Ο αντιπραγματισμός, γράφει, πρωτόγονη μορφή της διαδικασίας ανταλλαγής, αντιπροσωπεύει περισσότερο την αρχή του μετασχηματισμού των αξιών χρήσης σε εμπορεύματα, από αυτή των εμπορευμάτων σε χρήματα. Η ανταλλακτική αξία δεν αποκτά μια ανεξάρτητη μορφή, αλλά εξακολουθεί να συνδέεται άμεσα με την αξία χρήσης.»
Η προοδευτική ιδεολογία στην οποία εμμένει ο Μαρξ τείνει να φυσικοποιήσει την έννοια της αξίας χρήσης , προσφέροντας μια ωφελιμιστική άποψη του αντικειμένου. Δεν είναι παραπλανητικό να εφαρμόσουμε τις κατηγορίες μας στις πρωτόγονες ανταλλαγές και, κυρίως, σε κοινωνίες […] που δεν ασκούν συσσώρευση; 
[…]ο σχηματισμός του πόλου-υποκείμενο, από την εμπορική ανταλλαγή και η θεωρητικοποίησή του από την πολιτική οικονομία οδήγησε στη σύγχρονη αντίληψη του σκλάβου-αντικειμένου, του πραγμοποιημένου αντικειμένου, και ονομάσαμε αυτό το φαινόμενο διαδικασίας της εμπορικής αντικειμενοποίησης 12 . Το γεγονός ότι το αντικείμενο έχει βαθμιαία από-ανθρωπομορφωποιηθεί και μετατράπηκε σε ανταλλάξιμο αγαθό στην πορεία της εμπορικής διαδικασίας και στην συνέχεια της βιομηχανικής ακυρώνει την οπτική του αντικειμενισμού του Μαρξ. Η χρήση δεν ταιριάζει με φυσικό και αυτόματο στην ανάγκη και είναι, αντίθετα, καθαρά αξιολογική στο βαθμό που εξαρτάται από το σύστημα των πεποιθήσεων που διέπει την κοινωνία και τον τρόπο που διατάσσει το σύμπαν. Η έννοια της χρήσης έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση των κοινωνικών πρακτικών που επιτρέπονται από το αντικείμενο και συνιστούν τον σκοπό της δημιουργίας του […]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου