Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

αποσπασμα από το κειμενο:
Μερικές διευκρινισεισ  για τον καπιταλισμό, το κεφάλαιο, την κεφαλαιοποιημενη κοινωνια
Ιανουάριος 2010, Temps critiques

 

43Κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον εσωτερικές συγκρούσεις στον καπιταλισμό, που να είναι φορείς ενός ριζοσπαστικού ανταγωνισμού 38 . Το κεφάλαιο δεν είναι πλέον μια ανταγωνιστική κοινωνική σχέση μεταξύ τάξεων. Δεν υπάρχει πλέον αντικειμενική αντίφαση εσωτερική και συγκεκριμένη που να οδηγεί αυτόματα σε μια τελική κρίση. Ο γνωστή αντίφαση μεταξύ παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων παραγωγής ενσωματώθηκε από τη δυναμική του κεφαλαίου, όπως πιστεύουμε ότι έχουμε δείξει στο  μετά την επανάσταση του κεφαλαίου 39 , όπως έχει ενσωματωθεί και η αντίφαση μεταξύ των τάξεων-υποκειμένων, ικανών να αναπτύξουν μια Επαναστατική  προοπτική 40 .
44Δεν υπάρχει από την μία πλευρά, αυτό που θα ήταν η δυναμική του κεφαλαίου και από την άλλη οι ταξικοί αγώνες. Αυτό επιστρέφει στη θεώρηση του κεφαλαίου ως κάτι εξωτερικό, ενώ η δυναμική του κεφαλαίου έχει καταφέρει να επιβάλει μέσα στους ταξικούς αγώνες την κυρίαρχη δύναμή του. Από αυτή την άποψη, η περίοδος του 68 (με την ευρεία έννοια) έχει εκφράσει το υψηλότερο επίπεδο που επιτεύχθηκε από αυτή την δυναμική. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι συνεχίζει έξω από τη διαλεκτική των τάξεων, ως ένα είδος τρελής μηχανής στηριζόμενης στις τεχνολογικές καινοτομίες και το πλασματικό κεφάλαιο. Σχετικά με την τεχνική μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εδώ ένα παράδειγμα της δυναμικής του κεφαλαίου ως κοινωνική σχέση, τουλάχιστον αρχικά. Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει αναλάβει ένα παγκόσμιο σχέδιο της κοινωνίας, ενημερώνοντας τις πολιτικές αποφάσεις (αυτό δεν ήταν μια μοίρα) και αφήνει να εννοηθεί ότι το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται σε μια ανθρώπινη περιπέτεια η οποία ήταν προγενέστερη 41 .
45Πώς λειτουργεί αυτή η «επανάσταση του κεφαλαίου», ενώ ήταν η προλεταριακή επανάσταση που αναμενόταν; Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε εδώ ξεκινώντας από την πρόβλεψη του Μαρξ για το μέλλον του κεφαλαίου στο διάσημο πλέον "Απόσπασμα για τις Μηχανές 42  . "
46Σε αυτό το σύντομο κείμενο, ο Μαρξ εισήγαγε μια νέα «πραγματική αφαίρεση», την Γενική διάνοια , δηλαδή τη γνώση που αντικειμενοποιείται σε πάγιο κεφάλαιο και ιδιαίτερα στα αυτόματα συστήματα των μηχανών. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, ο πραγματικός χρόνος εργασίας δεν είναι πλέον παρά μια «άθλια βάση» για την μέτρηση της αξίας. Επομένως προκύπτει ότι η προέλευση της κρίσης δεν οφείλεται σε εγγενείς δυσαναλογίες σε έναν τρόπο παραγωγής που βασίζεται στο χρόνο εργασίας (εγκυρότητα του νόμου της αξίας της εργασίας, του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους ή του μαρξισμού ως επιστήμη), αλλά σε μια συγκεκριμένη αντίφαση μεταξύ αφενός της παραγωγικής διαδικασίας που περιλαμβάνει όλο και περισσότερο τεχοεπιστήμη στις παραγωγικές δυνάμεις της και από την άλλη, μιας μονάδας μέτρησης του κοινωνικού πλούτου, που αντιστοιχεί ακόμη στο στάδιο όπου ήταν η ποσότητα της ζωντανής εργασίας που υλοποιήθηκε η οποία ήταν η κινητήρια δύναμη της συνολικής διαδικασίας. Η διεύρυνση του χάσματος αυτού θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον Μαρξ, στην κατάρρευση μιας παραγωγής, που βασίζονται στην ανταλλακτική αξία και στη συνέχεια στον κομμουνισμό.
47Αυτό το απόσπασμα ήταν η βάση για την κριτική της εργασίας που διεξήγαγαν οι επαναστατικές ομάδες στις κυρίαρχες χώρες, ειδικά στα θερμά ιταλικά χρόνια. Ο εργατισμός από το περιοδικό Quaderni Rossi αναφέρεται σ’ αυτό ιδιαίτερα, και συνάγει απ’ αυτό τον παρασιτισμό του κεφαλαίου και την ακυρότητα της θεωρίας της αξίας της εργασίας και της αξίωσης της «μισθολογικής πολιτικής». Στην Ιταλία, το κίνημα του 1977, αναφέρεται σ’ αυτό στη συνέχεια για να εξυψώσει το ενδεχόμενο νέων ανταγωνιστικών υποκειμενικοτήτων από τη στιγμή που η Γενική διάνοια , δεν παρέμεινε αντικειμενοποιημένη μόνο στο πάγιο κεφάλαιο, αλλά διαχέεται σε όλη την κοινωνία, ακόμη και εντός της ζωντανής εργασίας 43 . Στη συνέχεια ήρθε η ήττα ...
48Πώς να διαβαστεί και να χρησιμοποιηθεί το Απόσπασμα σήμερα; Στην πραγματικότητα, υπήρξε πλήρης εφαρμογή της τάσης που σημειώθηκε από τον Μαρξ, αλλά χωρίς καμία αλλαγή υπέρ της χειραφέτησης των εργαζομένων και ακόμη χωρίς ένα πραγματικό κίνημα να την κατανοήσει. Ίσως μόνο το κίνημα των ανέργων ξεκίνησε κάτι με το σκεπτικό αυτό, αλλά με τρόπο περιορισμένο και εφήμερο. Ορισμένες πτυχές του κινήματος της αντι- CPE , σε ορισμένες διαστάσεις της εξέγερσης των προαστίων και τελικά τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα δεν είναι άσχετα με την εξέλιξη αυτή, αλλά είναι υπερβολικά αποσπασματικές και ανόμοιες για να είναι πραγματικά σημεία στήριξης για ένα κίνημα μεγαλύτερης κλίμακας.
49Η αντίφαση που παρουσιάστηκε από τον Μαρξ έχει γίνει έτσι ένα συστατικό της κοινωνίας του κεφαλαίου.
50Η δυσαναλογία μεταξύ της αύξησης της αντικειμενοποιημένης γνώσης και της μείωσης του απαιτούμενου χρόνου εργασίας, οδηγεί όχι μόνο στην εξέλιξη της ανεργίας και τις διάφορες μορφές της ανασφάλειας, αλλά και στην ασάφεια του χρόνου πραγματικής εργασίας και του υποτιθέμενου χρόνου μη εργασίας, εν ολίγοις, οδηγεί σε νέες μορφές κυριαρχίας.
51Έχουμε μια κατάσταση που δεν προβλέπεται από την κομμουνιστική θεωρία: μία έξοδο της κοινωνίας της εργασίας μέσα στην ίδια τη μισθωτή εργασία και τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις, μια έξοδος της κοινωνίας της εργασίας ... πάνω στα ίδια τα θεμέλιά της. Αυτή η αντίφαση εκδηλώνεται με τις αυξανόμενες διαφορές ανάμεσα σε πολιτική σφαίρα και παραγωγικές κοινωνικές σχέσεις.  Αντίφαση ήδη ορατή παλαιότερα, όταν, για παράδειγμα, ο Ζοσπέν απάντησε στο κίνημα των ανέργων, ερωτηθείς για το εγγυημένο εισόδημα ότι οι Σοσιαλιστές δεν θα λάβουν μέτρα που οδηγούν σε «μια κοινωνία της βοήθειας," και είναι ακόμη πιο εμφανές σήμερα όταν ο Σαρκοζί, απαντά στα κύματα των απολύσεων, λέγοντας ότι πρέπει να εργαστούν περισσότερο για να κερδίσουν περισσότερα. Αντίφαση είναι επίσης εμφανής στο είδος του προληπτικού πολέμου που διεξάγεται από τα κράτη από τα ορατά αποτελέσματα στη διάλυση των κοινωνικών σχέσεων (διάλυση χωρίς κομμουνισμό) και τη δυσκολία να τις αναπαράγουν σε αυτές τις συνθήκες.
52"Μηδενική ανοχή", ποινικοποίηση των αγώνων, που βγαίνουν έστω και λίγο από την αυστηρή νομιμότητα της κοινωνίας των πολιτών, μαζικό άνοιγμα νέων φυλακών, γενικευμένο φακέλωμα από το νηπιαγωγείο, έλεγχος του Διαδικτύου, επιστροφή της αρχαϊκής πειθαρχίας, αναγκαστική επιστροφή σε απασχολήσεις που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά δουλειές «του ποδαριού», είναι μεταξύ των μέτρων για τη συγκράτηση των "νέων επικίνδυνων τάξεων», υφιστάμενων ή δυνητικών οι οποίες δεν μπορούν πλέον (και δεν θέλουν) να φουσκώνουν ένα πλασματικό «εφεδρικό βιομηχανικό στρατό» που έχει γίνει σήμερα χωρίς χρησιμότητα λόγω απόλυτου πληθυσμιακού πλεονάσματος.
53Αλλά επιστρέφοντας μια στιγμή στο θέμα της κρίσης 44 . Οι κυρίαρχες μαρξιστικές θεωρίες (είτε εκείνη της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους ή αυτή μιας κρίσης της υλοποίησης και των ευκαιριών) έχουν, στην πραγματικότητα, διατηρηθεί ως το αξίωμα ότι το καπιταλιστικό σύστημα πρέπει να βρίσκεται είτε σε ισορροπία είτε σε κρίση. Η μόνη διαφορά από την ορθόδοξη οικονομική θεωρία (την λεγόμενη «πρότυπη»), είναι η πιθανότητα μιας σοβαρής ανισορροπίας και ως εκ τούτου η πιθανότητα μιας τελικής κρίσης. Ωστόσο, εάν όπως έχουμε επισημάνει, ο Κέινς είχε ήδη ανοίξει ένα ρήγμα στο θεωρητικό μοντέλο της ισορροπίας, τώρα καθίσταται μη ρεαλιστικό, αν όχι άνευ αντικειμένου, διότι το κεφάλαιο μεγαλώνει όλο και περισσότερο σε μορφή πλασματική ή εικονική. Υπάρχει ως μια μορφή που κυκλοφορεί. Η γενίκευση και η δύναμή του κατέστησαν δυνατές χάρη στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας: η δύναμη της μηχανοργάνωσης των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εικονική δύναμη των χρηματοπιστωτικών συνδυασμών και των χρηματιστηριακών προβλέψεων, η δύναμη του υπολογισμού και της μοντελοποίησης / προσομοίωσης, κλπ.. Αυτό είναι που δίνει την εντύπωση μιας αποσύνδεσης όταν, για παράδειγμα, τα μοντέλα των χρηματοπιστωτικών μαθηματικών δεν εστιάζουν στο να εμβαθύνουν τις γνώσεις μας για τον κόσμο, αλλά να επινοήσουν τεχνικές ελέγχου και πρόβλεψης, ασφαλιστικού τύπου. Όλα γίνονται καθαρά τυπικά και διαδικαστικά.
54Παρά το γεγονός ότι το φθινόπωρο του 2008 μπορεί να έγινε ένα κράχ, μια συντριβή, μια παλινδρόμηση, δεν υπήρξε πραγματική αμφισβήτηση της σχέσης που διατηρεί το κεφάλαιο στον κόσμο στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησής του, διότι συνολικό κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει στα επίπεδα ΙΙ και ΙΙΙ, την κατάρρευση που υπέστη στο επίπεδο Ι. Αυτή είναι μια ευκαιρία που του έχει δοθεί από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
55Το κεφάλαιο έχει ενσωματώσει την αντίφασή του σε σχέση με την εργασία ενισχυόμενο στο εξωτερικό αυτής της σχέσης η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά ως ένα βαρίδι του, το οποίο κρέμεται. Έτσι προκύπτουν, οι παρατηρήσεις, οι όλο και πιο επίμονες από τους εμπειρογνώμονες, από τους οπαδούς της αντι-παγκοσμιοποίησης, σύμφωνα με τους οποίους το δυτικό μοντέλο δεν μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, χωρίς να ανατιναχθούν τα πάντα. Επομένως, υπάρχει μια απροθυμία για το προχώρημα, μια αβεβαιότητα μεταξύ αφενός αυτού που εμφανίζεται να είναι ο στόχος προς επίτευξη, δηλαδή αυτός μιας "περιορισμένης αναπαραγωγής 45  "στην καρδιά του «συστήματος» και αφετέρου η επιδίωξη μιας «διευρυμένης αναπαραγωγής" στις αναδυόμενες περιοχές.
56Αυτή η «περιορισμένη αναπαραγωγή" είναι σε στενή εξάρτηση με την παγκόσμια δυναμική του πλασματικού κεφαλαίου.
57Έχοντας αυτονομηθεί σε σχέση με την παραγωγική εργασία και το παραγωγικό κεφάλαιο, το πλασματικό κεφάλαιο δεν μπορεί πλέον να ερμηνεύεται σύμφωνα με την παλιά θεωρία των κρίσεων, καταφέρνει να συνυπάρχουν κρίση και μη-κρίση. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο μπορεί να είναι σε παγκόσμια κρίση, χωρίς να υπάρχει κρίση της παραγωγής (η κρίση του 2008-09), αλλά μπορεί να εμφανίζει κρίση στο επίπεδο της παραγωγής χωρίς γενική κρίση (η κρίση από το 1973 έως τις αρχές του '80).
58Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλη κανονικότητα. Πάνω στην εκτίμηση αυτή είναι που αναπτύχθηκαν οι θεωρίες των μεγάλων κύκλων της ανάπτυξης με διάσπαρτες περιόδους κρίσης (Κοντρατίεφ, Simiand, Schumpeter) και είναι ακόμα σε αυτή τη βάση που οι μαρξιστές αντιμετώπισαν την σημερινή «κρίση» (Chesnais). Αλλά σήμερα, η αναδιάρθρωσης που συνδέεται με την διαδικασία ενοποίησης των μορφών του κεφαλαίου μέσα στην παγκοσμιοποίηση, παράγει αρκετά απρόβλεπτες κρίσεις και μια επιστροφή σε μια ανάλυση από την άποψη των σύντομων κύκλων.
59Αυτή η χαοτική πορεία του κεφαλαίου οδηγεί κάποιους στο Temps cri­ti­ques, να την κρίνουν ασυμβίβαστη με την ίδια την έννοια της αναπαραγωγής και να προτείνουν την έννοια της "εξαρτώμενης (tri­bu­taire) πορείας του κεφαλαίου» με την διπλή έννοια της εισφοράς ενός αφιέρωματος (tri­bu­t) από τη σύλληψη της αξίας και μιας σχέσης επιβολής που καθιστά τα άτομα εξαρτώμενα από αυτήν την επανάσταση του κεφαλαίου. Παραδείγματα αυτής της σχέσης επιβολής θα μπορούσαν να παρουσιαστούν τόσο από τις «αναγκαιότητες» της παγκοσμιοποίησης όσο και από τις "ευκαιρίες" που ανοίγονται από την τεχνολογία της Πληροφορικής 46 .
60Η ιστορική διαλεκτική του κεφαλαίου, μέσα από την ταξική πάλη δεν έχει παρουσιάσει καμία εναλλακτική λύση προερχόμενη από τον ανταγωνισμό.  Στο επίπεδο της ιστορικής εμπειρίας, είχαμε την αποτυχία της επανάστασης από την αξίωση του προλεταριάτου, είτε με τη μορφή της δικτατορίας του προλεταριάτου (Ρωσία) είτε με αυτή της εξουσίας των εργατικών συμβουλίων (επίσης στη Ρωσία και την Γερμανία) είτε, τέλος, με αυτή των αγροτικών προλεταριακών  κολεκτίβων (Ισπανία).
61Όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο, είναι τώρα αδύνατη η αξίωση μιας προλεταριακής ταυτότητας που θα επέτρεπε ακόμα την πάλη με ταξικούς όρους.
62Ενώ οι εργατικές διεκδικήσεις ήταν η έκφραση της πάλης μέσα στον ταξικό συμβιβασμό του προηγούμενου κύκλου αγώνων 47 , δεν είναι πλέον σήμερα το κατάλληλο μέσο, από τη στιγμή που «η επανάσταση του κεφαλαίου» έχει παράγει μια ενσωμάτωση των τάξεων που δεν υπάρχουν πλέον παρά μόνο ως κοινωνιολογικές κατηγορίες του καπιταλισμού. Οι διεκδικήσεις εξαφανίζονται ή δεν έχουν  πλέον σημασία, επειδή ο αγώνας λαμβάνει χώρα εκτός της σχέσεως εργασίας, παρόλο που παραμένει ως αφετηριακή βάση. Ο αγώνας γίνεται στο επίπεδο της μισθωτής σχέσης, δηλαδή στο επίπεδο της αναπαραγωγής των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, παραδόξως, αυτό το οποίο εκφράζει τη γενική κρίση αυτής της κοινωνικής σχέσης δεν επιτρέπει την άμεση επίθεση από τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει, ακόμη και στο πεδίο της συνδικαλιστικής διαμεσολάβησης, οποιαδήποτε επιρροή επί των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι αυτές δεν προσπαθούν να βρουν μια εσωτερική λύση στα προβλήματα της επιχείρησης (σε περίπτωση κλεισίματος ή μετεγκαταστάσεων) δηλαδή στο επίπεδο της παραγωγής, αλλά αντίθετα μια εξωτερική «λύση» στο επίπεδο της αναπαραγωγής ακριβώς με τα προγράμματα ανάκαμψης ή επανεκπαίδευσης (τα λεγόμενα κοινωνικά προγράμματα) 48 , τις αποζημιώσεις απόλυσης.
63Η τάση αυτή οδηγεί επίσης σε αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού τοπίου με βάση τους νέους κανόνες της αντιπροσώπευσης. Τα συνδικάτα είναι αντιπροσωπευτικά μόνο εάν είναι διεπαγγελματικά και αρκετά "μεγάλα", προκειμένου να διαπραγματευθούν απευθείας στο επίπεδο της αναπαραγωγής της μισθωτής σχέσης. Είναι αυτό που η CFDT είχε έγκαιρα προβλέψει με τον «επαναπροσδιορισμό» της στα τέλη της δεκαετίας του '70, αλλά που η CGT  μόλις αρχίζει να καταλαβαίνει.
64Αυτό βέβαια επηρεάζει τις μορφές πάλης που τείνουν να επιστρέψουν σε μορφές desperados που ξεκίνησαν στην Celatex πριν από λίγα χρόνια.  Εβρισκόμενοι στις χειρότερες συνθήκες, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να προσπαθούν κερδίσουν, ακόμα και βίαια, την τιμή της εργατικής τους δύναμης ή την εξαίρεσή τους από την παύση της δραστηριότητας ( πρβλ.. η σύγκρουση στην Continental και οι πρακτικές της φυλάκισης των διευθυντικών στελεχών τους τελευταίους μήνες). Οι πρακτικές αυτές σίγουρα δεν είναι ριζοσπαστικές με την έννοια ότι δημιουργούν μια άμεση ανατροπή των σχέσεων κυριαρχίας. Αυτό θα απαιτούσε να συνδεθεί ο ριζοσπαστισμός της μορφής (ο παράνομος χαρακτήρας, συμπεριλαμβανομένης της βίας) με τον ριζοσπαστισμό του περιεχόμενου (η κριτική της εργασίας και της μισθωτής σχέσης), δηλαδή, εν τέλει, να δοθεί μια θετικότητα στην εξέγερση. Αλλά είναι ριζοσπαστικές σ’ αυτό που εκφράζουν αρνητικά.  Στην τρέχουσα αναδιάρθρωση, είναι η αμυντική αντιπυρική ζώνη των εργαζομένων απέναντι στην αποουσιαστικοποίησή (ines­sen­tia­li­sa­tion) τους. Στον μηδενισμό του καπιταλισμού δεν είναι πλέον η προοπτική του σοσιαλισμού που αντιτίθεται (ποια θετικότητα θα μπορούσαν άλλωστε να βρουν;), αλλά το τέλος κάθε αξίωσης μιας εργατικής ταυτότητας. Βέβαια, οι εσωτερικές αντιφάσεις παραμένουν, αλλά χωρίς τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα τους. Υπάρχει περισσότερο η εντύπωση ενός μονομερούς πολέμου διεξαγόμενου από το κεφάλαιο ενάντια στις "κανονικές" συνθήκες μισθωτής εργασίας, οι οποίες ενσωματώνουν ακόμα το πρότυπο του «συμβιβασμού του φορντισμού» μεταξύ των τάξεων. Οι σημερινοί αγώνες αναμιγνύουν άρρηκτα τους αντικειμενικούς προσδιορισμούς: τις συνθήκες εργασίας και ζωής που είναι πιο δύσκολες, τις ανισότητες που αναπτύσσονται λόγω της υπονόμευσης των παλαιών προτύπων και των υποκειμενικών προσδιορισμών: συνδεδεμένων με τις αρχές του παλιού συμβιβασμού (την υπεράσπιση των εργαλείων της δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα, της αποστολής της υπηρεσίας στο δημόσιο τομέα), την αντίσταση (υπεράσπιση των «κεκτημένων»), την εξέγερση (ενάντια στο δυσβάσταχτο).
65Στην δημόσια διοίκηση και τις μεταφορές, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική από αυτή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί είναι οι τομείς που βρίσκονται άμεσα, λόγω του σκοπού τους, στο επίπεδο της αναπαραγωγής του συνόλου των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Οι διεκδικήσεις είναι δυνατές, αλλά σήμερα θεωρούνται παράνομες, επειδή προέρχονται από εργαζόμενους που θεωρούνται «προνομιούχοι», δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι σε καθεστώς προστασίας. Αυτός ο παράνομος χαρακτήρας ενισχύεται άλλωστε περαιτέρω από το γεγονός ότι ο αγώνας τίθεται στο επίπεδο της συνολικής αναπαραγωγής, κάθε παραδοσιακή δράση, όπως μια απεργία, επηρεάζει όλους τους άλλους εργαζόμενους και τους μετατρέπει, στην κοινή γνώμη, σε ομήρους. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς έχουν επομένως την τάση να θέλουν να νομιμοποιήσουν τις πράξεις τους, προβάλλοντας ένα κριτήριο όχι άμεσα διεκδικητικό το οποίο είναι η υπεράσπιση της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό επιτρέπει σίγουρα να αγωνιστούν ενάντια στην επιταχυνόμενη εμπορευματοποίηση (μεταφορές, ηλεκτροδότηση, αέριο, ταχυδρομεία) ή υφέρπουσα (σχολείο), αλλά έχει το μειονέκτημα του περιορισμού σε μια μη-κριτική άμυνα σε αυτό που υπάρχει ακόμη (το δημοκρατικό σχολείο, τον κοσμικό χαρακτήρα, την ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες), σαν αυτές οι υπηρεσίες να αποτελούν ένα ιδανικό συμβίωσης.
66Είναι δύσκολο επομένως να προσδιοριστεί αυτό που ονομαζόταν παλαιότερα οι κύκλοι των αγώνων (ο τελευταίος ήταν αυτός του 1968 - 1979), ενώ από καιρό σε καιρό, οι εκρήξεις συμβαίνουν χωρίς όμως σαφείς αναφορές στις ταυτότητες ή τις ταξικές γραμμές (αγώνες ανέργων, εξέγερση των γαλλικών προαστίων, ταραχές στην Ελλάδα και στην Καραϊβική) και οι αγώνες συμβαίνουν στους τομείς της αναπαραγωγής και όχι της  παραγωγής γύρω από τα ζητήματα της αλληλεγγύης (αγώνας των χωρίς χαρτιά) και την ισότητα (περιθώρια δίκτυο εκπαίδευσης). Αυτός είναι επίσης ο λόγος που διατηρούμε την προοπτική μιας επανάστασης, αλλά «με τίτλο τον άνθρωπο», επειδή αυτοί οι διαφορετικοί αγώνες είναι περισσότερο α-ταξικοί παρά διαταξικοί. Για ένα άλλον κύκλο αγώνων θα πρέπει να αρχίσουν να οικοδομούνται γέφυρες μεταξύ των διαφόρων τομέων, αλλά προς το παρόν, οι άνεργοι το 1998 δεν συναντήθηκαν με τους υπαλλήλους το 2003, οι οποίοι δεν συναντήθηκαν με τη νεολαία των προάστιων του 2005, και οι οποίοι επίσης δεν συναντήθηκαν με τους μαθητές της αντι- CPE το 2006. Μπορούμε μάλιστα να πούμε, αντίθετα, όπως φαίνεται, ότι τα κινήματα αυτά οικοδομήθηκαν μέσα στο διαχωρισμό τονίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους.
67Όχι μόνο δεν έχουμε να κάνουμε με μια νέα «ταξική σύνθεση», όπως αυτή που επικράτησε τόσο στους ιταλούς εργατιστές στον προηγούμενο κύκλο αγώνων, αλλά υπάρχει μια αποσύνθεση της μισθωτής εργασίας, με ισχυρές εσωτερικές; εντάσεις. Το μίσος για τους δημοσίους υπαλλήλους μεταξύ των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, την υπεράσπιση του εγγυημένου καθεστώτος στο δημόσιο τομέα για να αποτρέψουν την τάση υποβάθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα για να αποτρέψουν την τάση για επισφάλεια, εχθρότητα των εργαζομένων "στην εργασία" ενάντια στην διεκδίκηση ενός εγγυημένου εισοδήματος για τους δυνητικούς εργαζόμενους που δεν είναι επίσημα "στην εργασία", δυσπιστία έναντι των αδήλωτων εργαζόμενων υπονοώντας ότι "τους παίρνουν την εργασία."
68Όλα αυτά δεν ωθούν ακριβώς σε ενιαίο αγώνα και γι 'αυτό τα καλέσματα των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων θεωρούνται ως ανεπαρκή, δεδομένου ότι επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια φαινομενική ενότητα, που δεν στηρίζεται σε κοινούς αγώνες.
69Σε αντίθεση με ότι πιστεύαμε τα έτη 60-70, η επέκταση της μισθωτής εργασίας δεν έχει ως αποτέλεσμα μια επέκταση της προλεταριοποίησης, αλλά τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εργαζομένων που η κοινωνιολογική ιδέα της μέσο-όρο-ποίησης της κοινωνίας δεν μπορεί να εκφράσει επαρκώς όπως δείχνουν σήμερα πάρα πολλές μελέτες σχετικά με την αυξανόμενη ανισότητα. Ακόμη τα φαινόμενα της  τρέχουσας φτωχοποίησης στις κυρίαρχες καπιταλιστικές χώρες δεν περνούν πλέον αυτόματα από αυτή την προλεταριοποίηση αλλά επίσης από μια ανανεωμένη μορφή μιας "λούμπεν προλεταριοποίησης".

70Ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας από τη μία πλευρά και η ανάπτυξη των εσωτερικών ανισοτήτων της μισθωτής εργασίας από την άλλη πλευρά τείνουν να προκαλούν μια διαφοροποίηση κατά επίπεδο, για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει. Η μεσαία και ανώτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα είναι άμεσα αντιπρόσωποι του επιπέδου 1, ενώ τα ελεύθερα επαγγέλματα και τα πολυάριθμα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά ή αθλητικά επαγγέλματα σχετίζεται με αυτό έμμεσα, μέσω της συμμετοχής και της ένταξής τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο νέο-μοντερνισμό. Οι κρατικοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι σε ειδικό καθεστώς προστασίας του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται στο επίπεδο 2 είτε ως φορείς της εσωτερικής αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων για τους πρώτους, είτε ως «παραγωγικοί» εργαζόμενοι στους παραδοσιακούς τομείς της βιομηχανίας για τους δεύτερους. Τέλος, στο επίπεδο 3, υπάρχουν πολλοί μισθωτοί με χαμηλή ειδίκευση στον τομέα των κατασκευών, στα δημόσια έργα, στο βιομηχανικό καθαρισμό, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες, νεολαία, γυναίκες, μετανάστες κλπ. που βιώνουν όλοι μια κατάσταση πολύ επισφαλή, αλλά σε διαφορετικό βαθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου